Konkurs ID-UB „Study@Research”

Uwaga – Studenci UAM I roku studiów II stopnia i Koła Naukowe

Uruchomiono kolejny (14.) konkurs w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” obejmujący realizację zadania 34 Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research:

https://idub.amu.edu.pl/PUBLIC/KonkursyPub?K=014

Oferta konkursowa dotyczy studentów UAM I roku studiów II stopnia lub IV roku studiów jednolitych magisterskich a jej celem jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału oraz terminów składania wniosków na stronie konkursu oraz w Intranecie:

https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx