Tajwańskie Centrum Zbiorów Sinologicznych

台灣漢學資源中心
Taiwan Resource Center for Chinese Studies

22 października 2019 Narodowa Centralna Biblioteka Tajwanu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza podpisały umowę o powołaniu w UAM Tajwańskiego Centrum Zbiorów Sinologicznych (Taiwan Resource Center for Chinese Studies.) Tajwańska Biblioteka Narodowa przekazała Bibliotece Wydziału Neofilologii UAM donację w postaci ponad siedmiuset woluminów prac naukowych tajwańskich badaczy z zakresu sinologii i tajwanologii. Zbiory te corocznie będą uzupełniane o kolejnych sto tomów naukowych monografii tajwańskich badaczy.
Ze zbioru można korzystać w Bibliotece Wydziału Neofilologii UAM w godzinach otwarcia czytelni.

Pełna zaktualizowana lista podarowanych książek

Bazy danych

TRCCS Primary Databases

Recommended Databases — Chinese Studies

Recommended Databases — Taiwanese Studies