Informacja dla studentów I roku japonistyki dziennej (lic.) i wieczorowej

Zajęcia z Praktycznej nauki języka japońskiego w czwartek 15.10 zostaną przeprowadzone wyjątkowo wg zmienionego harmonogramu. Pierwsze zajęcia poprowadzi mgr Damian Duduś w godzinach:
 • 8:30 – 10:00 (japonistyka dzienna)
 • 12:00 – 13:30 (japonistyka wieczorowa)
Po tych zajęciach odbędą się zajęcia wprowadzające z mgr Kyoko Nakanishi i mgr Genem Tsukasakim.
Osoby, które nie znają kodu do zajęć odpowiedniej grupy w MS Teams, są proszone o kontakt mailowy: damian.dudus@amu.edu.pl.

Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym 2020/21

Szanowni Studenci!
Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym 2020/21 zostanie uruchomiona w sobotę (10 października) i potrwa do wtorku włącznie (13 października).
Obowiązek ten dotyczy wszystkich studentów wszystkich lat, trybów, specjalności i kierunków w Instytucie Orientalistyki, czyli: arabistyki, indologii, japonistyki, sinologii i turkologii.
WYJĄTKOWO OBECNA REJESTRACJA NIE DOTYCZY STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA JAPONISTYCE, GDZIE Z UWAGI NA BRAK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU, LICZEBNOŚĆ ROKU ORAZ SKOMPLIKOWANĄ STRUKTURĘ PODZIAŁU NA GRUPY WSZYSCY STUDENCI ZOSTALI JUŻ ZAREJESTROWANI.
Rejestracji dokonuje się po zalogowaniu na stronie systemu USOS zgodnie z programem studiów dla przedmiotów obowiązkowych i do wyboru (alternatywnych lub wyboru jednej grupy w ramach przedmiotu).
Osoby, które nie będą w stanie się zarejestrować z powodu braku dostępu do systemu USOS (szczególne przypadki studentów przenoszących się, powtarzających przedmioty czy osób z II naboru na I rok indologii, itp.) proszone są do 13 października o kontakt mejlowy z odpowiednimi dla specjalności/kierunku administratorami systemu USOS.

Studenci I r. japonistyki wieczorowej – legitymacje studenckie

Szanowni Państwo,

Odbiór legitymacji studenckich jest możliwy na dwa sposoby:

 • osobiście do 13 października w godz. 9-13 w sekretariacie Instytutu Orientalistyki przy ul. Grunwaldzkiej 6, pokój nr 418.
   • Prosimy wcześniej o mail w tej sprawie na adres: orient@amu.edu.pl
 • pocztą (ZALECANE ze względu na sytuację epidemiczną) –
  • prosimy o przesłanie skanu/PDF wniosku z odręcznym podpisem na adres Instytutu Orientalistyki (orient@amu.edu.pl)
  • legitymacja zostanie przesłana pocztą na adres podany we wniosku za potwierdzeniem odbioru

Spotkania organizacyjne dla studentów I roku

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku indologii, japonistyki i sinologii odbędzie się dnia 13 października o godz. 12:30 na platformie MS Teams.

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku arabistyki i turkologii odbędzie się 13 października o godz. 12:30 w budynku Collegium Novum w sali C1.

Spotkania poszczególnych grup studenckich z opiekunami roku odbędą się według podanego niżej harmonogramu.

Grupa Data, godzina Sposób przeprowadzenia spotkania
Indologia 13.10.2020, godz. 15:00 stacjonarnie,

Collegium Novum,

al. Niepodległości 4, sala C3

14.10.2020, godz. 10:00 zdalnie (MS Teams)*
Japonistyka I i II stopnia (dzienne) 13.10.2020, godz. 13:00 zdalnie (MS Teams)
Japonistyka I stopnia (wieczorowe) 13.10.2020, godz. 13:00 zdalnie (MS Teams)
Sinologia I stopnia 13.10.2020, godz. 13:00 zdalnie (MS Teams)
Sinologia II stopnia 13.10.2020, godz. 13:00 zdalnie (MS Teams)
Arabistyka I stopnia 13.10.2020, godz. 12:30 stacjonarnie,

Collegium Novum,

al. Niepodległości 4, sala C1

Turkologia I stopnia 13.10.2020, godz. 12:30 stacjonarnie,

Collegium Novum,

al. Niepodległości 4, sala C1

 

*Spotkanie dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu stacjonarnym.

 

 

Studenci 1 roku: Rejestracja na WF

Drodzy studenci 1 roku studiów I stopnia,

w związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym zapisów na WF, przesyłam w załączniku link do:  Filmu instruktażowego z informacjami dotyczącymi rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego:

https://uam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/piojab_amu_edu_pl/Ect-2Ux8zSVLhtJCTy4sq08BkYJW49oNvEiOJx5ydTDfkA?e=6xRnT2

W poniższej prezentacji można się zapoznać z dyscyplinami sportowymi do wyboru:

prezentacja swfis-1

W okresie pandemii zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywać się zdalnie poprzez połączenie w czasie rzeczywistym z instruktorem wybranej dyscypliny sportowej.

Szkolenie z obsługi MS Teams dla studentów 1 roku

Drodzy studenci!

Szkolenie z obsługi MS Teams dla studentów pierwszego roku  kierunków Japonistyka i Sinologia oraz specjalności Arabistyka, Indologia i Turkologia odbędzie się 08.10.2020 r. o godz. 10:00.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie zdalnej.

Na Państwa pocztę studencką wysłane zostały zarówno wiadomości wraz z odsyłaczem do zespołu roboczego, w którym przeprowadzone zostaną połączenia testowe, jak również z KODEM do zespołu, w którym odbędzie się wspomniane szkolenie.

Zwracamy się z prośbą o kontrolę poczty studenckiej.

Wiadomość dla studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia

Drodzy Studenci 1 roku!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zalogowanie się do poczty studenckiej.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 znajdziecie właśnie tam!

Do poczty studenckiej mogą Państwo zalogować się na poniższej stronie: https://outlook.office.com/mail/inbox

Instrukcja jak zalogować się do poczty studenckiej po raz pierwszy: http://www.office365.amu.edu.pl/pierwsze_logowanie.htm

Inne instrukcje dotyczące poczty, w tym przekierowanie poczty na inny adres mailowy, znajdują się na poniższej stronie:  http://www.office365.amu.edu.pl/instrukcje.htm

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo,

wszystkie zajęcia w IO w semestrze zimowym odbywają się w trybie zdalnym (platforma MS TEAMS i/lub Moodle) z wyjątkiem zajęć:
 • Nauka pisma japońskiego (09-NPJ-16) – I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
  *nie dotyczy studiów niestacjonarnych (wieczorowych)
 • Praktyczna nauka języka chińskiego – pismo chińskie (09-PNCPIS-12) – I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Baza wiedzy UAM

Udostępniona dla pracowników Baza wiedzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to system ewidencji dorobku naukowego pracowników i doktorantów UAM.

Od nowego roku akademickiego to sami pracownicy zobowiązani są do aktualizacji bazy danych. Można to robić na dwa sposoby – logując się do bazy i wpisując nowe publikacje, które potem zatwierdza redaktor wydziałowy lub przesyłając pliki pdf do redaktora wydziałowego.