Zakład Japonistyki

Studia japonistyczne na UAM rozpoczęto w roku 1987. Dzisiejszy Zakład Japonistyki, istniejący od roku 2005, zaś od roku 2007 kierowany przez prof. dr hab. Esterę Żeromską, to jeden z czterech obecnie działających akademickich ośrodków japonistycznych w Polsce (obok japonistyk warszawskiej, krakowskiej i toruńskiej). Prowadzone są w nim dzienne studia I i II stopnia oraz wieczorowe studia I stopnia. Studentom oferuje się seminaria z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Wiedzę japonistyczną studenci japonistyki mogą także poszerzać w ramach koła naukowego Japonica Creativa, które organizuje liczne wydarzenia adresowane do środowisk akademickich i pozauniwersyteckich, w tym międzynarodowe obozy naukowe z udziałem studentów z Czech, Słowacji, Niemiec i Austrii.

Poznańska japonistyka cieszy się w Polsce i na świecie bardzo dobrą opinią. Ocenę tę zawdzięcza wysokiemu poziomowi nauczania języka, do czego przyczynia się grono oddanych lektorek i lektorów: (emerytowana) Chie Fukai, Nagisa (Wada) Rządek, Maho Ikushima, Kyoko Nakanishi, Gen Tsukasaki. Słuszność tej opinii odzwierciedlają sukcesy studentów. Zajmują oni zarówno najwyższe nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Języka Japońskiego, organizowanym  co roku przez Ambasadę Japonii w Warszawie, jak i zdobywają prestiżowe stypendia japońskiego Ministerstwa Edukacji. 

Zakład stale współpracuje (w ramach umów międzyuczelnianych) z Uniwersytetem Sangyō w Kioto oraz Uniwersytetem Shimane. Od wielu lat studenci biorą udział w programie Japan Tourism Hospitality Program (JTSIP), w ramach którego wyjeżdżają na staże do japońskich hoteli.

Pracownicy Zakładu Japonistyki prowadzą szeroko zakrojone badania naukowe z obszaru dyscyplin językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także badań interdyscyplinarnych z pogranicza nauk antropologii kulturowej, teatrologii, socjologii, politologii, religioznawstwa i filozofii. Realizowane tematy badawcze dotyczą języka, literatury i kultury (głównie Japonii, choć w ramach zajęć do wyboru studenci mają możliwość wyboru przedmiotów z innych obszarów), ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych teorii językoznawczych, literaturoznawczych, teorii przekładu, analizy tekstu o charakterze zarówno dyskursywnym (literatura, teatr, prasa), jak również niedyskursywnym (sztuki piękne, film, kultura materialna) oraz o charakterze interdyscyplinarnym. Pracownicy analizują ponadto kulturową konstrukcję dyskursów politycznych, kulturowe uwarunkowania literatury nowożytnej i współczesnej w kontekście doświadczeń drugiej wojny światowej, związki dyskursów literackich z nieliterackimi, np. naukowymi i politycznymi, wybrane zagadnienia z językoznawstwa ogólnego i japońskiego, gramatykę opisową i historyczną języka japońskiego oraz związki języka i polityki językowej.

PRACOWNICY 

Kierownik: prof. dr hab. Estera Żeromska

 • prof. UAM dr hab. Beata Bochorodycz
 • prof. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński
 • dr Yuki Horie
 • dr Iga Rutkowska
 • mgr Anna Bogdan
 • mgr Damian Duduś
 • mgr Maho Ikushima
 • mgr Grażyna Kramm
 • mgr Kyoko Nakanishi
 • mgr Nagisa Rządek
 • mgr Anna Śledzińska-Adamczak
 • mgr Andrzej Świrkowski
 • mgr Gen Tsukasaki

Sortuj według
Email
andrzej.swirkowski@amu.edu.pl
Funkcje
"najprawdopodobniej jedyny »ranpolog« w Polsce" / Associate Editor @ "Silva Iaponicarum"
Dyżur
Na urlopie do końca lutego 2024
Email
bochorod@amu.edu.pl
Funkcje
Kierownik studiów niestacjonarnych japonistyki
Dyżur
wtorki 11:00-12:00 (po uprzednim umówieniu się przez email/(bochorod@amu.edu.pl) lub Teams)
Email
damian.dudus@amu.edu.pl
Dyżur
SZ2023 wtorki 17:00-18:00 (po uprzednim umówieniu się)
Fot. Kamil Drzewiński
Email
esu1@amu.edu.pl
Funkcje
Dyrektor Instytutu Orientalistyki, Kierownik Zakładu Japonistyki,
Dyżur
2023SZ: wtorek 15.30-17.00; środa 15.30-16.00 (po uprzednim umówieniu się - mail)
Email
krammg@amu.edu.pl
Funkcje
Członkini Zespołu ds. Promocji Wydziału Neofilologii
Dyżur
poniedziałki 15:15-16:15
Email
igarut@amu.edu.pl
Dyżur
czwartki 10:30-11:30 (co drugi tydzień, po umówieniu: igarut@amu.edu.pl) ABC, Grunwaldzka 6, pokój 423
Email
kyoko@amu.edu.pl
Dyżur
środy 10:15-11:15 (po umówieniu kyoko@amu.edu.pl)),
Email
maho@amu.edu.pl
Dyżur
wtorki 12:00-13:30
Email
nagisa@amu.edu.pl
Dyżur
Dyżur semestru zimowego 2023 - poniedziałek 15:00-16:00, czwartek 15:00-16:00, Collegium Heliodori Święcicki p. 423.

Publikacje 2017-2020

Udział w konferencjach 2019

Realizowane projekty badawcze:

 • językoznawstwo ogólne i japońskie
 • japońskie elementy deiktyczne
 • pragmatyka i honoryfikatywność w japońskim środowisku komunikacyjnym
 • tłumaczenie ustne i pisemne na styku środowisk komunikacyjnych japońskiego i polskiego
 • gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego
 • morfologiczny opis japońskich elementów imiennych
 • tłumaczenia specjalistyczne prawnicze
 • badanie porównawcze w zakresie języka prawa cywilnego i rodzinnego
 • terminologia i język prawa polskiego, francuskiego i japońskiego
 • dydaktyka przekładu specjalistycznego
 • kome (japoński ryż) w aspekcie kulturalnym, lingwistycznym i prawym
 • dialektologia japońska
 • dialekt wyspy Tsushima
 • depopulacja japońskich wysp odległych i problemy z tym związane
 • tradycyjne obrzędy i ceremonie na wyspie Tsushima i innych japońskich wyspach odległych
 • japońskie kino propagandowe okresu II wojny światowej
 • polityka władz okupacyjnych wobec kina japońskiego
 • specyfika japońskiej literatury kryminalnej lat 1888-1937
 • kanon literatury japońskiej a literatura kryminalna
 • tekst i kontekst kulturowy w teatrze kabuki
 • dramat i teatr japoński w Polsce
 • recepcja polskiego dramatu i teatru w Japonii
 • polsko-japońskie relacje teatralne
 • słowo i jego relacja z widowiskiem w japońskim teatrze ludowym
 • kulturowe konteksty japońskiej literatury klasycznej
 • literatura japońska XX wieku
 • japońska odmiana powieści shishōsetsu
 • historia języka japońskiego
 • analiza dyskursu politycznego w kontekście sporu o amerykańskie bazy wojskowe na Okinawie
 • kultura biznesu i komunikacja międzykulturowa
 • nauczanie języka japońskiego jako obcego
 • kultura wizualna Japonii
 • komunikacja wizualna plakatu japońskiego
 • nauka kaligrafii w kontekście nauki języka japońskiego
 • dramat Abe Kōbō
 • awangardowy teatr i dramat w Japonii w latach 60-ych XX wieku
 • japońska tradycja widowiskowa
 • dzieje maski japońskiej
 • klasyczny teatr i dramat , kyōgen, kabuki, teatr lalkowy (jōruri/bunraku)
 • japońska koncepcja realizmu
 • teatr i dramat nowoczesny shinpa i shingeki
 • Polityka zagraniczna Japonii
 • Relacje japońsko-amerykańskie i problem Okinawy
 • Ruch antynuklearny po wypadku w Fukushimie Daiichi

Działalności naukowa pracowników naukowych i badawczo-dydaktycznych Zakładu Japonistyki jest bardzo silnie powiązana z procesem dydaktycznym. Program studiów dla kierunku japonistyka pozwala na natychmiastowe zastosowanie wyników badań w dydaktyce w postaci kursów autorskich (wykład monograficzny, Cywilizacja Japonii, Cywilizacje Azji, Współczesna Azja) oraz pozostałych przedmiotów wchodzących w skład programu; przedmioty do wyboru są otwarte dla wszystkich studentów UAM.

Pracownicy Zakładu Japonistyki współredagują czasopismo „Silva Iaponicarum”, którego założycielem i redaktorem naczelnym był prof. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński, a od 2020 roku jest dr Adam Bednarczyk (UMK). Czasopismo wydawane jest w języku angielskim, japońskim i polskim (w języku polskim tłumaczenia). Szczegółowe dane czasopisma:

 • ISSN 1734-4328, online: 2543-4500
 • OCLC: 297525798
 • nakład: 100 egzemplarzy drukowanych do czasu przejścia na formę elektroniczną
 • czasopismo wydawane w formie papierowej od 2005 roku, od samego początku w formie elektronicznej i drukowanej
 • wszystkie artykuły dostępne są na stronie www czasopisma
 • http://silvajp.home.amu.edu.pl/
 • czasopismo znajduje się na liście ministerialnej MNiSW