Indologia

Nasze studia to:

  • unikalny program;
  • 900 godzin zajęć hindi – oficjalnego języka Republiki Indii;
  • intensywny kurs tamilskiego – najważniejszego języka południowych Indii;
  • elementy sanskrytu, kultury i historii regionu.
Nazwa przedmiotu Łączna liczba godzin
Praktyczna nauka języka hindi 720
Gramatyka języka hindi 180
Język tamilski 270
Sanskryt 120
Warsztat filologa 60
Kultura indyjska 390
Wykład monograficzne o zmiennej tematyce 60
Proseminaria o zmiennej tematyce 60
Seminarium specjalizacyjne i licencjackie 60
Cywilizacja Azji Wschodniej 30
Wstęp do językoznawstwa 30
Język europejski 120
WF 60

W jakich warunkach uczą się nasi studenci?

Studenci Instytutu mogą korzystać z komputerów, internetu, sprzętu audio i video oraz z biblioteki podręcznej a także z nowoczesnej Biblioteki wydziałowej w Collegium Novum.

Jak wygląda rekrutacja?

Przyjęcie kandydatów na studia indologiczne I stopnia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, które odbywa się w drodze konkursu świadectw dojrzałości (nowa matura); również kandydaci ze „starą maturą” podlegają tej samej metodzie rekrutacji. Procedura rekrutacyjna obywa się z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie IO Rekrutacja. W kwestiach nietypowych informacji udziela Dział Nauczania UAM. Limit przyjęć na I rok studiów licencjackich to około 30 osób.

W czasie studiów:

  • studenci mogą uczestniczyć w wyjazdach integracyjnych (również zagranicznych),
  • konkursach językowych oraz europejskich programach wymiany studentów.
  • studenci mogą korzystać w ramach ustalonej puli z wyjazdów stypendialnych do Indii.

Koło Naukowe Indologów

W Katedrze Orientalistyki od roku 2009 działa Koło Naukowe Indologów „Dharmavid”, które organizuje cykliczne imprezy i spotkania.

Perspektywy pracy po ukończeniu studiów

Nasi absolwenci indologii mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w:

  • instytucjach rządowych (ministerstwa, przedstawicielstwa dyplomatyczne, instytucje bezpieczeństwa publicznego) i pozarządowych
  • instytucjach międzynarodowych
  • instytucjach kultury
  • mediach
  • edukacji
  • turystyce
  • firmach marketingowych i agencjach Public Relations
  • azjatyckich firmach działających na rynkach europejskich
  • przedsiębiorstwach europejskich inwestujących w Azji
  • naukowych ośrodkach analitycznych
  • instytucjach doradczych.

Dalsze informacje

e-mail: indo małpa amu.edu.pl.
Facebook