Sinologia

Studia sinologiczne mają formę stacjonarną i są dwustopniowe. Studenci na poszczególnych latach nauki zaliczają przedmioty, wśród których znajdują się przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru (zob. zakładki Program i Plan).

Studia sinologiczne pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się dyplomem licencjackim, a dwuletnie studia drugiego stopnia kończą się dyplomem magisterskim. Licencjaci i magistranci przygotowują pracę dyplomową w dziedzinie literaturoznawstwa lub językoznawstwa pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego.

Od początku istnienia poznańskiej sinologii naszą ambicją jest dbałość o kontakt studentów z żywym językiem, kulturą i realiami Chin poprzez zapewnianie wykwalifikowanych lektorów języka chińskiego czy częste wyjazdy (zarówno studentów jak i wykładowców) do ChRL i na Tajwan. Kładziemy szczególny nacisk na praktyczną naukę języka, na umiejętność swobodnej komunikacji, zarówno w mowie jak i w piśmie, przy użyciu współczesnego języka chińskiego (tzw. mandaryńskiego, putonghua). Zajęcia prowadzone są przez polskich specjalistów i chińskich lektorów. Wyjazdy na stypendia do ChRL są także możliwe dzięki stałej współpracy z Instytutem Konfucjusza przy UAM. Różnego rodzaju wydarzenia organizowane przez Instytut Konfucjusza umożliwiają studentom dodatkowy kontakt z żywym językiem chińskim. Ponadto przy Zakładzie Sinologii działa studenckie Koło naukowe Zhongguo, które organizuje spotkania naukowe służące poszerzeniu wiedzy o kulturze chińskiej. Studenci poznańskiej sinologii wielokrotnie byli zwycięzcami w ogólnopolskim konkursie „Most do języka chińskiego” (Hanyu Qiao) i często zdobywali także prestiżowe nagrody w edycji światowej tego konkursu w Chinach.

Studia sinologiczne kształcą absolwentów wszechstronnie przygotowanych, zarówno merytorycznie, jak i społecznie, absolwentów świadomych różnic kulturowych między Europą a Azją Wschodnią, którzy będą potrafili odnaleźć się na rynku pracy.

Przykładowe miejsca zatrudnienia:

  • instytucje i organizacje kultury,
  • urzędy publiczne, konsulaty i ambasady,
  • turystyka,
  • biura tłumaczeń,
  • wydawnictwa specjalistyczne,
  • media,
  • szkoły językowe
  • szkolnictwo wyższe,
  • biznes – firmy i przedsiębiorstwa prowadzące współpracę polsko-chińską czy polsko-tajwańską.

Absolwenci mogą także podjąć własną działalność gospodarczą np. jako tłumacze i/lub tłumacze przysięgli (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień).