I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią.

na prośbę p. prof. E. Żeromskiej przekazujemy informację-zaproszenie z

Ośrodka Studiów Szwajcarskich Uniwersytetu Warszawskiego na
I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią.

Celem inicjatywy jest utworzenie polsko-szwajcarskich zespołów badawczych, umiędzynarodowienie wyników polsko-szwajcarskich badań naukowych oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi ośrodkami badawczymi.

zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

26 kwietnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, językoznawca i pierwszy dziekan Wydziału Neofilologii UAM, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowany tytułem Zasłużonego dla miasta Poznania.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Pana Profesora społeczność Instytutu Orientalistyki UAM składa szczere wyrazy współczucia.

 

15-16.04.2021 – konferencja NingBo-zinan2021 we współpracy z NingboTech University

W imieniu Zakładu Sinologii IO UAM, Instytutu Konfucjusza przy UAM  i pozostałych organizatorów zapraszamy na konferencję współorganizowaną z NingboTech University (Chiny) w dn. 15 i 16 kwietnia pt. China – Poland and other CEE Countries. Language and Culture Studies: Significance and Prospects.
Program konferencji na: http://ningbozinan.home.amu.edu.pl

Otwarto dwa nowe konkursy w ramach Programu ID-UB:

  • Konkurs 016 – „Pierwszy Grant/Pierwszy Tekst” organizowany przez Centrum Studiów Zaawansowanych w Naukach Społecznych i Humanistycznych i skierowany wyłącznie do nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora, przypisanych w co najmniej 50% do dyscyplin (w ramach ewaluacji osiągnięć naukowych UAM) z obszaru nauk społecznych i humanistycznych na dzień 31 grudnia 2020 r.
  • Konkurs 017 – Minigranty doktoranckie,  którego celem jest m.in. praktyczne przygotowanie doktorantów do procedur aplikacyjnych w konkursach grantowych organizowanych przez agencje zewnętrzne;  przeznaczony zarówno  dla doktorantów szkół doktorskich, jak również dla doktorantów studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków  można odnaleźć na  stronie ID-UB w Intranecie:
https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Aktualne-konkursy.aspx

Fundusz Młodej Kadry na Wydziale Neofilologii UAM

Wg Zarządzenia nr 1/2020/2021 Dziekana Wydziału Neofilologii UAM pojawiła się możliwość dofinansowania w wewnątrzwydziałowym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych przez uczestników studiów doktoranckich i młodych naukowców badań naukowych finansowanych

Szczegóły w zarządzenia: http://wn.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/412682/Zarzadzenie-nr-120202021-Dziekana-Wydzialu-Neofilologii-UAM.pdf

konkurs ID-UB: Wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych

Uruchomiono kolejny, 15. konkurs w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, który obejmująca realizację zadania 06 Wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych.

szczegóły: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Nowy-konkurs-w-ramach-ID-UB-%E2%80%93-%E2%80%9EKonferencje-naukowe%E2%80%9D.aspx

Konkurs ID-UB „Study@Research”

Uwaga – Studenci UAM I roku studiów II stopnia i Koła Naukowe

Uruchomiono kolejny (14.) konkurs w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” obejmujący realizację zadania 34 Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research:

https://idub.amu.edu.pl/PUBLIC/KonkursyPub?K=014

Oferta konkursowa dotyczy studentów UAM I roku studiów II stopnia lub IV roku studiów jednolitych magisterskich a jej celem jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału oraz terminów składania wniosków na stronie konkursu oraz w Intranecie:

https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx

NCBR ogłosiło XII konkurs w Programie LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło dwunasty konkurs w Programie LIDER.

Program LIDER przeznaczony jest dla młodych naukowców – doktorantów, nauczycieli akademickich i osób (doktor/doktor habilitowany) do 7 lat po doktoracie.

Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom samodzielne planowanie prac badawczych oraz zarządzanie zespołem realizującym projekt, którego wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 18 stycznia 2021 r. i potrwa do dnia 18 marca 2021 r. do godziny 16:15.

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są na stronie NCBR w zakładce „Materiały do pobrania„.

LIDER XII_ulotka