Najnowsza książka prof. dr hab. Estery Żeromskiej – „Japoński teatr nowoczesny. Od kabuki do shinpa, czyli kłopoty z realizmem”

Z przyjemnością informujemy, iż ukazała się właśnie najnowsza książka prof. dr hab. Estery Żeromskiej – Japoński teatr nowoczesny. Od kabuki do shinpa, czyli kłopoty z realizmem.

 Japoński teatr nowoczesny. Od kabuki do shinpa, czyli kłopoty z realizmem
Japoński teatr nowoczesny. Od kabuki do shinpa, czyli kłopoty z realizmem
Autor: Estera Żeromska

Tom ten jest kontynuacją trzech wcześniejszych książek: Maska na japońskiej scenie. Od pradziejów do powstania teatru no. Historia japońskiej maski i związanej z nią tradycji widowiskowej oraz Japoński teatr klasyczny. Korzenie i metamorfozy. T. 1: No, kyo’gen. T. 2: Kabuki, bunraku, a zarazem rozbudowanym wprowadzeniem do kolejnego tomu pt. Japoński teatr nowoczesny. Shinpa, shingeki.
W książce przedstawiono szereg skonfrontowanych z rozumowaniem zachodnim, rozproszonych dotychczas w wypowiedziach myślicieli, twórców i badaczy różnych epok, refleksji o wybranych aspektach i przejawach realizmu w japońskim teatrze, głównie klasycznym (ze szczególnym uwzględnieniem no i kabuki), a także w integralnie powiązanych z nim literaturze i sztuce. Koncentruje się na odmienności wybranych japońskich i zachodnich koncepcji realizmu oraz wynikających z nich sposobów wyrażania prawdy o świecie. Zwraca zarazem uwagę na wspólnotę uczuć i myśli odległych kulturowo twórców dzieł sztuki, literatury, teatru, a także uświadamia charakter i rozmiar problemów pojawiających się w zapoczątkowanym w drugiej połowie XIX w. procesie adaptacji zachodniej tradycji teatralnej w Japonii, z którymi borykali się twórcy teatru nowoczesnego shinpa i shingeki.

Wykład prof. dra hab. Rajiego C. Steinecka zamykający rok akademicki 2021/2022 w Instytucie Orientalistyki UAM – 14.06.2022 o 15:30 w s. C1 Collegium Novum UAM

Instytut Orientalistyki UAM zaprasza na wykład prof. dr hab. Rajiego C. Steinecka zamykający rok akademicki 2021/2022

pt. Dōgen and Medieval Monastic Life: Time, Hierarchy, Gender

we wtorek 14 czerwca 2022 r. o godz. 15:30 w s. C1 Collegium Novum UAM

Raji C. Steineck is professor of Japanology at University of Zurich, president of the International Society for the Study of Time (ISST), and principal investigator of the European Research Council’s Advanced Grant project Time in Medieval Japan. His research interests combine the history of ideas in Japan, the theory of symbolic forms, and the philosophy of time, and he has published on a wide range of subjects from ancient mythologies to contemporary philosophy. His new monograph Zen Time: Dōgen in Context is currently under consideration with Hawaii University Press.

Dōgen (1200-1253) is famous both as founder of the Japanese Sōtō School of Zen and – since the 20th century – as a philosopher of time. His doctrinal work Shōbō genzō [Treasury of the True Dharma Eye] has become part of the canons of Japanese literature and intellectual history. However, his concepts are often discussed in the abstract, isolated from his considerable writings on practical matters in the organization of monastic life. This lecture discusses the link between his thoughts on time and the practical rules he instituted in his monastery; it demonstrates how his famous emphasis on ‘practice’ as the locus of ‘enlightenment’ translated into a distinct mode of monastic organisation. This mode integrated more widely shared temporal rhythms of monastic and secular life, but with specific accentuation. It also connected to a form of social stratification that was unique and, in the words of Ishii Kiyozumi, even ‘democratic’ in its disregard of secular social status. That included a negation of hierarchical differences between men and women: from Dōgen’s spiritual point of view, gender discrimination had no place in the monastery.

Wykład odbędzie się hybrydowo: w sali C1 Collegium Novum UAM (al. Niepodległości 4) oraz on-line na platformie Teams Instytutu Orientalistyki.

Osoby spoza Instytutu Orientalistyki, które chciałyby wysłuchać wykładu online, prosimy o zgłoszenie do 8 czerwca na adres mailowy: wicher@amu.edu.pl

Ogłoszenie o wykładzie zamykającym rok akademicki 2021/2022 w Instytucie Orientalistyki UAM
plakat wykładu RSteinecka

Wang Gungwu Visiting Fellows Programme @ Singapore Institute for South-East Asian Studies

The Wang Gungwu Visiting Fellows Programme honours Professor Wang Gungwu, former Chairman of the Board of Trustees at ISEAS – Yusof Ishak Institute (ISEAS) for his distinguished tenure of 17 years and for his key contributions in nurturing a strong culture of research excellence at ISEAS.

The programme aims to nurture the next generation of scholars and policymakers who seek to explore the nexus of big-power relations and its impact on Southeast Asia. The programme is open to pre- and postdoctoral candidates and mid-career policymakers. Visiting Fellows will be expected to conduct policy-relevant research in the following priority areas:

 1. Developments in US-China relations and their impact on Southeast Asia
 2. Asia Pacific security issues (i.e. South China Sea, China-ASEAN relations)
 3. Rise of China and its impact on Southeast Asian communities
 4. Use of digital media and technology by major powers to shape perceptions and interests in Southeast Asian countries
 5. Progress and prospects of global economic cooperation initiatives like the Belt and Road Initiative and the Regional Comprehensive Economic Partnership

Fellowships may be for a minimum of two months up to a period of six months. Successful applicants are expected to be in residence at ISEAS for the duration of their fellowship.

Wang Gungwu Visiting Fellows Programme – ISEAS-Yusof Ishak Institute

 

In memoriam: Prof. Aleksandr / Sasha Vovin (1961–2022)

8 kwietnia 2022 r. zmarł prof. Aleksandr (Sasha) VOVIN – jeden z najwybitniejszych językoznawców i japonistów wszechczasów.
Jego skrupulatne prace filologiczne dotyczące tekstów starojapońskich, w tym monografie nt. „Man’yōshū” (万葉集; z których dotychczas opublikowano 10 tomów) i „Bussokuseki-no Uta” (仏足石歌碑, wyd. 2021), są kamieniami milowymi w badaniach nad historią języka japońskiego, podobnie jak prace opisowe i porównawcze dotyczące języków japonicznych.
Wspominamy tu tak fundamentalne prace, jak „Descriptive and Comparative Grammar of Western Old Japanese” (2004/2009, poszerzone i poprawione II wyd. 2020), „Koreo-Japonica. A Re-evaluation of a Common Genetic Origin” (2010), lub „The Eastern Old Japanese Corpus and Dictionary” (2021, współautorstwo z żoną Sambi Ishisaki-Vovin).
A. Vovin był czołowym znawcą historii języków Azji Środkowej i Wschodniej – nie tylko japońskiego, ale także ajnuskiego, koreańskiego, tunguskich, mongolskich i turkijskich.
Mimo wszystkich swoich osiągnięć i niezwykłego potencjału intelektualnego Sasha Vovin był także osobą wyjątkowo otwartą, pomagając kolegom-naukowcom, starając się wspierać i promować młodszych badaczy, w których potencjał wierzył.
Jego odejście to niepowetowana strata dla całego środowiska akademickiego, które już dotkliwie odczuwa jego brak. Pamiętać będziemy o jego niestrudzonym oddaniu badaniom, niewyczerpanej energii do nowych projektów w nowych obszarach studiów, o naukowej odwadze i jedynym w swoim rodzaju poczuciu humoru.

Przekazujemy również nasze myśli i kondolencje pogrążonym w żalu bliskim Zmarłego Profesora.

Prof. Aleksandr (Sasha) Vovin
Aleksandr (Sasha) Vovin
(na podstawie nekrologu autorstwa dr Aleksandra Jarosz – https://www.facebook.com/silvaiaponicarum/posts/1949063798618369)

LAURA BASSI Scholarship

The Laura Bassi Scholarship was established by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior academics whose research focuses on neglected topics of study, broadly construed. The scholarships are open to every discipline and the next round of funding will be awarded in Spring 2022:

* Application deadline: 27 March 2022
* Results: 20 April 2022

 

All currently enrolled MA and PhD candidates are eligible to apply, as are academics in the first five years of full-time employment. Applicants are required to submit a completed application form along with their CV through the application portal by the relevant deadline. Further details, previous winners, and the application portal can be found at: https://editing.press/bassi

Wśród beneficjentek konkursów NCN prof. UAM dr hab. B. Bochorodycz, dr I. Rutkowska i mgr H. Jaśkiewicz

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy beneficjentów programów grantowych Opus, Miniatura i Preludium – aż trzy takie granty trafiły do Instytutu Orientalistyki UAM:

– grant w programie OPUS zdobyła prof. UAM dr hab. Beata Bochorodycz i jej projekt Problem baz wojskowych na Okinawie w relacjach amerykańsko-japońskich od zakończenia Zimnej Wojny a wewnętrzne determinanty polityki zagranicznej,

– grant w programie MINIATURA otrzymała dr Iga Rutkowska i jej projekt: Teatralna recepcja tekstów Jana Kotta w Japonii,

– grant w programie PRELUDIUM otrzymała mgr Hanna Jaśkiewicz i jej projekt Ideologie językowe a przedstawienia dialektów we współczesnej literaturze japońskiej.
Gratulujemy obu Naukowczyniom!

zmarł Prof. Michał Hasiuk (1931-2021)

Dziś zmarł Pan Profesor Michał HASIUK, z którym poznańska Orientalistyka długo dzieliła losy – od zarania w ówczesnym Instytucie Językoznawstwa po późniejszą Katedrę Orientalistyki i Bałtologii.
Wybitny bałtolog językoznawca, pionier badań nad gwarami i językową sytuacją polskich Litwinów z Sejneńszczyzny, wspaniały nauczyciel i gawędziarz, niezawodny mistrz i przyjaciel, w tym wielu poznańskich orientalistów…
Prof. Michał Hasiuk (1931-2021)
Prof. Michał Hasiuk (1931-2021)
Cześć Jego pamięci!

Centrum Bilingualism Matters @Poznań & warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek uczących się języka polskiego

Prof. UAM dr hab. Tomasz S. Wicherkiewicz z Instytutu Orientalistyki UAM został członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Bilingualism Matters @Poznań
Najbliższym wydarzeniem organizowanym przez Centrum będą WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO – 8 grudnia 2021, godz. 15.00-17.00 @ Wydział Anglistyki w Collegium Heliodora Święcickiego w Poznaniu
+ online: platforma Zoom
Link do zapisów: https://forms.office.com/r/JK3DVs9u8E

Dostrzegając wyzwania stojące przed uczniami, dla których język polski nie jest językiem ojczystym i korzystając z okazji obecności prof. Coady, specjalistki od edukacji dzieci z doświadczeniem migracji, chcielibyśmy skupić się w tym roku na pomocy nauczycielom i nauczycielkom uczniów dopiero uczących się języka polskiego. W związku z tym organizujemy warsztaty dla nauczycieli uczniów uczących się polskiego, które poprowadzi prof. Maria Coady.
Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom.
Liczba miejsc na warsztaty stacjonarne jest ograniczona. W momencie, kiedy lista się zapełni, dla reszty osób możliwe będzie uczestnictwo online.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie dla nauczycieli uczniów z doświadczeniem migracyjnym, dla których język polski nie jest językiem ojczystym. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną praktyczne techniki pracy, ze szczególnym naciskiem na wizualizacje i pomoce graficzne. Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim przez profesor Marię Coady (http://wa.amu.edu.pl/wa/coady_maria) i tłumaczony na język polski.
Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów.

Najnowsze konkursy ID-UB w UAM

 1. Konkurs 035 – Wsparcie badań wydziałów

Celem konkursu jest wsparcie badań prowadzonych w ramach jednostek badawczych wydziałów Uniwersytetu.

Dofinansowanie powinno być przeznaczone na wsparcie badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem młodych badaczy (proporcjonalnie do liczby wszystkich pracowników jednostki, przy czym młodych badaczy uwzględniamy z wagą 1,5). Dopuszczenie możliwości zakupu drobnej aparatury badawczej i oprogramowania.

O dofinansowanie mogą wnioskować dziekani wydziałów, którzy –po uzyskaniu akceptacji odpowiedniej rady naukowej dyscypliny- określają sposób oceny wyników jednostek.

Harmonogram realizacji konkursu:

Termin ogłoszenia Konkursu:                                  25.10.2021

Terminy składania wniosków:                              31.01.2022

Termin rozstrzygnięcia Konkursu:                        15.02.2022

 1. Konkurs 036 – Study @ Research. Publikacje

Konkurs obejmuje dofinansowanie  do 50% kosztów (nie więcej niż 6.000 zł):

 1. Kosztów wydania:
 2. a) artykułów naukowych publikowanych w renomowanych periodykach naukowych według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN,
 3. b) monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach publikowanych w prestiżowych wydawnictwach naukowych według listy ministerialnej.
 4. Kosztów otwartego dostępu do artykułów naukowych publikowanych z afiliacją UAM w renomowanych periodykach naukowych według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest afiliacja UAM i aktualny status studenta UAM autora artykułu lub monografii oraz zgoda Dziekana na pokrycie co najmniej 50% kosztów.

Harmonogram realizacji konkursu:

Termin ogłoszenia konkursu:   3 listopada 2021 r.

Termin składania wniosków:                    wnioski składane w trybie ciągłym.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do trzydziestu dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

 1. Konkurs 037 – Best Research Grant

Celem konkursu jest wsparcie działań mających na celu poprawę jakości wniosku grantowego składanego do instytucji zewnętrznych (NCN, NCBR, Komisja Europejska-Horyzont Europa, Ministerstwo Edukacji i Nauki – NPRH).

Do złożenia wniosku uprawnione są wyłącznie osoby, które w dniu składania wniosku w ID-UB mają status pracownika lub doktoranta UAM i ubiegają się o dofinansowanie kosztów działań mających na celu poprawę jakości wniosku grantowego, w którym pełnią funkcję kierownika projektu, lidera konsorcjum lub partnera – kierownika pakietu zadań realizowanych w UAM.

Termin realizacji projektu wynosi od 6-12 miesięcy.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi  do 10% kosztów bezpośrednich wniosku grantowego bez kosztów wynagrodzenia i kosztów zakupu bądź kosztów amortyzacji dużej aparatury , ale nie więcej niż 100 000 zł w przypadku grantów składanych do NCN, NCBR, MEiN (NPRH) oraz nie więcej niż 150 000 zł w przypadku grantów składanych do Komisji Europejskiej.

Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi na podstawie przesłania potwierdzenia złożenia wniosku grantowego.

Harmonogram realizacji konkursu:

 1. Termin ogłoszenia naboru wniosków: 10 listopada 2021 r.
 2. Termin składania wniosków: nabór ciągły do 30.06.2022 r.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do trzech tygodni od dnia złożenia kompletu dokumentów w systemie ID-UB.
 1. Konkurs 038 – 50 x 50: pięćdziesiąt grantów dla 50 młodych naukowców

Celem konkursu „50 x 50: pięćdziesiąt grantów dla 50 młodych naukowców” jest wsparcie potencjału publikacyjnego i grantowego młodej kadry (według definicji w projekcie IDUB: do 10 lat po uzyskaniu stopnia doktora) poprzez rozpoczęcie prowadzenia innowacyjnych, obiecujących badań naukowych w wybranym obszarze.

Efektem grantu będzie złożenie publikacji do druku) i/lub złożenie krajowego lub międzynarodowego wniosku grantowego związanego z tematyką grantu IDUB.

W konkursie przewidziane jest przyznanie do 50 grantów w kwocie maksymalnie do 50 000 zł (w sumie maksymalnie do 2 500 000 zł). Konkurs rozstrzyga Komisja powołana przez Kierownika Projektu ID-UB w oparciu o rekomendacje ekspertów zewnętrznych.

Czas realizacji grantu określa się na maksymalnie 18 miesięcy.

Harmonogram realizacji konkursu:

Termin ogłoszenia konkursu:                   15 listopada 2021 r.

Termin składania wniosków:                                   31 grudnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:                         15 lutego 2022 r.

 1. Konkurs 039 – AMU INVITED LECTURE SERIES IN” (Seria wykładów)

Celem konkursu „Seria wykładów” jest wsparcie współpracy międzynarodowej w obszarze badań naukowych poprzez zorganizowanie pod auspicjami IDUB serii wykładów badaczy afiliowanych w ośrodkach zagranicznych.

Wykłady będą odbywały się w semestrze letnim w roku akademickim 2021-2022 i w semestrze zimowym w roku akademickim 2022-2023 w formule wykładów zdalnych lub hybrydowych, a każda ich seria obejmie 3-5 (jeden semestr, krótka seria) lub 6-8 (dwa semestry, długa seria) wykładów zaproszonych. Zaproszeni zostaną wybitni badacze w wybranej dziedzinie lub specjalności; każdy zaproszony badacz wygłosi jeden wykład.

Wnioskodawcy mogą starać się o maksymalne dofinansowanie w kwocie równoważnej 500 euro za każdy wykład, czyli maksymalnie równoważnej 1 500-2 500 euro (krótka seria) i 3 000-4 000 euro (długa seria).

Wykłady muszą odbywać się w języku angielskim i mieć charakter otwarty; wykłady powinny być połączone z dodatkowymi spotkaniami z doktorantami (oraz studentami studiów magisterskich).

Termin ogłoszenia konkursu: listopad 2021 r.

Wszystkie konkursy, oprócz Konkursów „50×50” i „Seria wykładów” zostały już uruchomione lub zaplanowane do uruchomienia w systemie.
Szczegółowe informacje na temat otwartych konkursów:
– w systemie wnioskowania idub.amu.edu.pl w zakładce Konkursy

– na stronie intranetowej idub.intranet.amu.edu.pl w zakładce Konkursy.

nominacja prof. UAM dra hab. T. Wicherkiewicza w Instytucie Smithsona w Waszyngtonie

5 listopada br., decyzją Dyrektora Instytutu Smithsona w Waszyngtonie oraz Dyrektor tegoż Instytutu Narodowego Muzeum Historii Naturalnej prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz został zaproszony i mianowany „member of the academic staff and a Research Associate/Collaborator of the Smithsonian Institution’s National Museum of Natural History in Washington, DC.”
Współpracę z Instytutem Smithsona T. Wicherkiewicz nawiązał w 2019/2020 r. przebywając tam jako visiting research fellow w ramach koordynowanego przezeń w UAM projektu COLING – Minority Languages, Major Opportunities. Collaborative Research, Community Engagement and Innovative Educational Tools (Horyzont 2020).

Obecna nominacja przedłuża w perspektywie wieloletniej współpracę T. Wicherkiewicza / UAM z najstarszymi i najważniejszymi placówkami naukowo-muzealnymi Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w ramach programu Recovering Voices – Revitalizing and sustaining endangered languages and knowledge.

kompleks Muzeów Instytutu Smithsona w Waszyngtonie
kompleks Muzeów Instytutu Smithsona w Waszyngtonie
program Recovering Voices
program Recovering Voices