Publikacje 2017-2020

Publikacje Arkadiusza Jabłońskiego: zob. Zakład Japonistyki

Książki autorskie

 • Wasilewska Halina: Adaptacje i metamorfozy – znaki chińskie w wybranych sinograficznych systemach pisma Azji Wschodniej, 2019, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 481 s.

Rozdziały z monografii

 • Krenz Joanna: „Celan’s „Deathfugue” in Chinese: A Polemic about Translation and Everything Else”, w: Chinese Poetry and Translation: Rights and Wrongs / Van Crevel Maghiel, Klein Lucas, 2019, Amsterdam University Press, ss. 287-306.
 • Kurpaska Maria Cecylia: „Varieties of Chinese: dialects or Sinitic languages?”, w: The Routledge Handbook of Chinese Applied Linguistics / Huang Chu-Ren, Jing-Schmidt Zhuo, Meisterernst Barbara, 2019, Routledge, ss. 182-195.

Artykuły z czasopism

 • Burkiewicz Kamil: „Cosmogonic and anthropogenic myths in Sui oral literature”, w: Litteraria Copernicana, vol. 2019, nr 2(30), 2019, ss. 183-195.
 • Burkiewicz Kamil, Kupś Hanna Katarzyna: „Tonalność języka w pieśni na podstawie utworów ludu Sui”, w: Investigationes Linguisticae, vol. 2017, nr 36, 2017, ss. 24-40, 9 punktów,
 • Krenz Joanna: „Narodziny awangardy. Lata osiemdziesiąte jako dekada zwrotna w poezji chińskiej”, w: Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, vol. 2018, nr 2(23), 2018, ss. 297-316.
 • Krenz Joanna: „Oświęcim, tani chleb i ziemniaki w ranach: Polska oczami chińskich poetów”, w: Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, vol. 2019, nr 1 (24), 2019, ss. 209-226.
 • Kurpaska Maria Cecylia: „How to Create a Language for the Whole People? On the Codification of Putonghua Pronunciation”, w: Roczniki humanistyczne, vol. 2019, nr Vol 67, No 9 , 2019, ss. 89-100.
 • Kurpaska Maria Cecylia: „The effects of language policy in China”, w: Język. Komunikacja. Informacja, vol. 2017, nr 12, 2017, ss. 14-24.
 • Łabędzka Izabella: „Jerzy Grotowski’s Actor Training and Its Impact on the Taiwanese Searching Theatre. The Case of Liu Jingmin’s Early Experiments”, w: Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, vol. 2019, nr 24, 2019, ss. 175-194.
 • Wasilewska Halina: „Życie seksualne Chin w teorii i praktyce”, w: Czas Kultury, vol. 2017, nr 2 (193), 2017, ss. 171-176.