Struktura Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. Estera Żeromska
Collegium Heliodori Święcicki (budynek ABC)
Piętro I, pokój 417; telefon: (+48 61) 829-29-15

I. Wicedyrektor ds. naukowych

Prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz
Collegium Heliodori Święcicki (budynek ABC), e-mail

Kontakt - do odwołania na platformie Teams 

II. PEŁNOMOCNICY Dziekana ds. studenckich

dr Wisława Szkudlarczyk-Brkić (dla specjalności indologia, japonistyka, sinologia)
Collegium Heliodori Święcicki (budynek ABC)
dyżur środa, g. 12:00-13:00 (MS Teams)
e-mail

dr Łukasz Piątak (dla specjalności arabistyka, turkologia)
Collegium Asiaticum, al. Niepodległości 24, pokój 205
dyżur: wtorek 13:15-14:45 oraz piątek 8:00-9:30 (MS Teams)
telefon: +48 61 829 18, e-mail

 

Opiekunowie praktyk

mgr Radosław Andrzejewski (dla specjalności arabistyka, turkologia, filologia indonezyjsko-malajska)
al. Niepodległości 24, e-mail

dr Wisława Szkudlarczyk-Brkić (dla specjalności indologia, japonistyka, sinologia)
ul. Grunwaldzka 6, pok. 421, e-mail

Koordynatorzy  Erasmus+

mgr Radosław Andrzejewski (dla specjalności arabistyka, turkologia), e-mail.

mgr Anna Śledzińska-Adamczak  (dla specjalności indologia, japonistyka, sinologia), e-mail.

Administratorzy systemu USOS

Jacek Swędrowski – indologia, japonistyka (dzienne i wieczorowe), sinologia e-mail
Jakub Jakusik – turkologia, e-mail
Łukasz Piątak – arabistyka, e-mail

BIURA OBSŁUGI INSTYTUTU

Sekretariat 1 (główny)

Collegium Heliodori Święcicki (budynek ABC)
Piętro I, pokój 418
mgr Katarzyna Budasz-Organista
telefon: +48 61 829 2915, e-mail

Sekretariat 2

al. Niepodległości 24
pokój 206
telefon: +48 61 829 39 20
mgr inż. Marianna Pawłyszyn
telefon: +48 61 829 39 20, e-mail

PRACOWNIE TECHNICZNE

Collegium Heliodori Święcicki (budynek ABC)
Piętro I, pokój 420
mgr Jacek Swędrowski
telefon: +48 61 829 2914, e-mail

al. Niepodległości 24
Pokój 211
inż. Paweł Przybysz
telefon: +48 61 829 39 19, e-mail

PROMOCJA
Członkinie Zespołu ds. Promocji Wydziału Neofilologii:

mgr Grażyna Kramm (Zakład Japonistyki)
mgr Anna Idelze-Dąbrowska (Zakład Arabistyki i Islamistyki oraz  Zakład Turkologii)

STRUKTURA