Japonistyka

Studia japonistyczne, zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne, są dwustopniowe. Pierwszy stopień trwa trzy lata i  kończy się dyplomem licencjackim, drugi stopień trwa dwa lata i kończy się dyplomem magisterskim. Warunkiem uzyskania dyplomu licencjata i magistra jest spełnienie wymogów ogólnych, obowiązujących w naszej uczelni i Wydziale Neofilologii. Licencjaci przygotowują dyplomową pracę licencjacką o objętości 30 stron, zaś magistranci – o objętości 60 stron. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z opiekunem naukowym, praca magisterska może być obszerniejsza. Studia licencjackie kończą się egzaminem licencjackim, a magisterskie – magisterskim. Studenci zaliczają przedmioty, które można sprawdzić w zakładce Plany i Programy.

Poznańska japonistyka cieszy się w Polsce i na świecie bardzo dobrą opinią. Ocenę tę zawdzięcza wysokiemu poziomowi nauczania języka. Słuszność tej opinii odzwierciedlają sukcesy studentów, którzy zdobywają prestiżowe stypendia japońskiego Ministerstwa Edukacji. Wyjazdy do Japonii są możliwe także dzięki stałej współpracy  (w ramach umów międzyuczelnianych) z Uniwersytetem Sangyō w Kioto oraz Uniwersytetem Shimane. Od wielu lat studenci biorą także udział w programie Japan Tourism Hospitality (JTSIP), w ramach którego wyjeżdżają na staże do japońskich hoteli.

Jak podkreślamy, nasze studia kładą nacisk na znajomość języka, literatury, a także innych dziedzin kultury japońskiej oraz historii czy polityki.