Konferencja on-line

szczegółowy program konferencji, które odbędzie się całkowicie na uczelnianej platformie MS TEAMS zamieszczony jest na stronie Toruń 2020>> Online 2021

Obrady dostępne są dla wszystkich zainteresowanych współczesnymi badaniami karaimoznawczymi i kitabistycznymi oraz szeroko rozumianą turkologią.

Serdecznie zapraszamy

Orgaznizatorzy