Progi i limity

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi progu punktowego, który gwarantuje dostanie się na poszczególne kierunki/specjalności oferowane w Instytucie Orientalistyki, informujemy, że taka wartość bezwzględna nie istnieje i zmienia się co roku, a podane poniżej dane mają jedynie charakter informacyjno-historyczny.
Minimalny próg punktowy niezbędny do zakwalifikowania się na listę osób proponowanych do przyjęcia na I rok studiów I stopnia (licencjackie) w pierwszej turze postępowania rekrutacyjnego (nie uwzględnia progów punktowych późniejszych tur i przyjęć kandydatów na zwolnione miejsca zgodnie z listą rankingową) na poszczególne kierunki/specjalności liczony z wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości wynosił (w skali 0-100):

2021 Minimalny próg punktowy: Liczba kandydatów / limit miejsc:
arabistyka 71,00 100 kandydatów na 36 miejsc (przyjęto 27)
indologia 6,20 27 kandydatów na 30 miejsc
japonistyka 80,10 418 kandydatów na 40 miejsc
sinologia 82,40 249 kandydatów na 40 miejsc
turkologia 40,00 47 kandydatów na 25 miejsc (przyjęto 27)
2020 Minimalny próg punktowy: Liczba kandydatów / limit miejsc:
arabistyka 73,40 133 kandydatów na 25 miejsc (przyjęto 35)
indologia 22,50 35 kandydatów na 32 miejsca
japonistyka 91,40 414 kandydatów na 40 miejsc
sinologia 89,70 244 kandydatów na 40 miejsc
turkologia 40,00 59 kandydatów na 25 miejsc

2019 Minimalny próg punktowy: Liczba kandydatów / limit miejsc:
arabistyka 73,50 99 kandydatów na 25 miejsc
indologia 4,70 46 kandydatów na 32 miejsca
FIM 14,60 13 kandydatów na 10 miejsc
japonistyka 90,50 336 kandydatów na 40 miejsc
sinologia 89,50 237 kandydatów na 40 miejsc
turkologia 38,00 50 kandydatów na 25 miejsc

2018 Minimalny próg punktowy: Liczba kandydatów / limit miejsc:
indologia 6,60 24 kandydatów na 32 miejsca
japonistyka 81,40 330 kandydatów na 40 miejsc
sinologia 78,10 202 kandydatów na 40 miejsc