Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia stacjonarne (dzienne)

Filologia, specjalność arabistyka
Filologia, specjalność japonistyka
Filologia, specjalność sinologia
Filologia, specjalność turkologia

Arabistyka

Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 10
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25.09.2020
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: al. Niepodległości 24, Poznań
Miejsca odbywania zajęć: al. Niepodległości 24, Poznań
Szczegółowe zasady rekrutacji

Japonistyka

Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 14
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 23.09.2020
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: ul. Grunwaldzka 6, Poznań
Miejsca odbywania zajęć: ul. Grunwaldzka 6, Poznań
Szczegółowe zasady rekrutacji

Sinologia

Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 14
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 23.09.2020
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: ul. Grunwaldzka 6, Poznań
Miejsca odbywania zajęć: ul. Grunwaldzka 6, Poznań
Szczegółowe zasady rekrutacji

Turkologia

Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Limit przyjęć: 8
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25.09.2020
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: al. Niepodległości 24, Poznań
Miejsca odbywania zajęć: al. Niepodległości 24, Poznań
Szczegółowe zasady rekrutacji