Zakład Literatury i Kultury Koreańskiej oraz Filologii Indonezyjsko-Malajskiej

Zakład LiKKoFIM

Zakład powstał 1 stycznia 2020 roku. Tworzą go pracownicy nieistniejącego już Instytutu Językoznawstwa, którzy w ramach ówczesnych struktur przynależeli odpowiednio do zniesionych zakładów i pracowni: Zakładu Filologii Koreańskiej, Pracowni Azji Południowo-Wschodniej oraz Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego.   

Zakład prowadzi badania naukowe w obszarach nauk filologicznych z językami specjalności jako językami wiodącymi, w szczególności zaś są to:  

 • Korea: koreańskie języki specjalistyczne, translatoryka i translatologia, przekład specjalistyczny, koreański język prawa, związki języka i kultury koreańskiej (językoznawstwo kognitywistyczne i kulturowe), komparatystyka języka koreańskiego; literatura Korei.  
 • Japonia: badania nad epistemicznością i ewidencjonalnością jezyka japońskiego,  
 • Indonezja i Malezja: badania porównawcze socjolingwistyczne języków indonezyjskiego i malezyjskiego jako odmian narodowych języków malajskich a także badania nad odmianami regionalnymi malajskiego i językiem rytualnym, badania nad językami specjalistycznymi obszaru, szczególnie w zakresie legilingwistyki i technolektu;   

Jednocześnie podkreślamy, że prowadzimy także badania wykraczające poza te ramy, za to mieszczące się w obrębie filologicznych podejść interdyscyplinarnych.  

Pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach filologia specjalność: 

 • filologia koreańska – przykładowe przedmioty to: praktyczna nauka języka koreańskiego, kultura obszaru językowego (Korea), translatologia polsko-koreańska i koreańsko-polska / podstawy języków specjalistycznych, wstęp do koreanistyki, historia literatury koreańskiej, seminaria licencjackie i magisterskie (literaturoznawstwo i językoznawstwo), fakultatywne przedmioty monograficzne itp.  
 • etnolingwistyka oraz językoznawstwo i nauka informacji – przykładowe przedmioty to: praktyczna nauka II języka specjalności – język japoński. 
 • filologia indonezyjsko-malajska – przykładowe przedmioty to: wstęp do wiedzy o Azji Południowo-Wschodniej, gramatyka opisowa języka indonezyjskiego i malajskiego, historia Indonezji i Malezji. 

Jesteśmy otwarci na merytoryczną współpracę w zakresie naszych filologicznych kompetencji oraz naszych naukowo-dydaktycznych zainteresowań.     

Zapraszamy!   

Kierownik: prof. UAM dr hab. Kyong-Geun Oh

 • dr Emilia Wojtasik-Dziekan
 • dr Daria Zozula
 • mgr Yelin Jeong
 • mgr Dorothea Moni-Stelmachowska
 • mgr Marcin Kłos

Współpracuje z nami dr Teija Desy Gumilar – język indonezyjski.

W roku akademickim 2019/2020 współpracowała z nami mgr Agnieszka Biegańska – język koreański.

Do roku 2020 współpracowała z nami także mgr Lee Sai-A jako nauczycielka języka koreańskiego.

 

Sortuj według
Email
dariaz@amu.edu.pl
Funkcje
adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Koreańskiej oraz Filologii Indonezyjsko-Malajskiej
Zainteresowania naukowe
Indonezyjski język prawny i prawniczy; Przekład specjalistyczny; Legilingwistyka; Translatoryka.
Dyżur
poniedziałki, 15.00-16.00, środy 14.00-15.00, (po wcześniejszym kontakcie mailowym)
Email
stelmachowska@yahoo.com
Zainteresowania naukowe
1. Odmiany języka wyspiarskiego z badaniami socjolingwistycznymi; 2. Dialektologii języków lokalnych, badaniami fonologicznych i leksykalnych; 3. Badania Rękopis dziedzictwo kulturowe i tradycja Flores; 4. Różnice w językach indonezyjskim i malezyjskim.
Dyżur
środy 8:30-9:30, czwartki 10:00-11:00
Email
emilia.w@amu.edu.pl
Funkcje
Adiunktka. Językoznawczyni
Zainteresowania naukowe
Zainteresowania: związki języka koreańskiego i kultury (ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu prawnego). Język prawa koreańskiego, koreańskie języki specjalistyczne. Przekład specjalistyczny.
Dyżur
II semestr 2020/2021 - tylko MS Teams. Wtorki: 11.30-13.00
Email
mk79273@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe
Ewidencjonalność i epistemiczność języka japońskiego.
Dyżur
wtorki 11:30-13:00, piątki 13:00-13:30
Email
okg615@gmail.com
Funkcje
Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Koreańskiej oraz Filologii Indonezyjsko-Malajskiej
Dyżur
środy 13:45-14:45, piątki, 16:45-17:45
Email
teijagumilar@yahoo.com
Funkcje
współpracownik
Zainteresowania naukowe
1. Wpływy języków obcych i regionalnych na język indonezyjski; 2. Polityka językowa w Azji Południowo-Wschodniej; 3. Technolekt, Język specjalistyczny; 4. Kultura krajów malajskich (Indonezja, Malezja, Singapur i Brunei).
Dyżur
poniedziałki 11:30-12:30, piątki 16:45-17:45
Email
yeljeo@amu.edu.pl