Wymiana międzynarodowa

Koordynatorzy Programu Erazmus+

Koordynatorzy Programu Erasmus+
Członkowie
2
Sortuj według
Email
radand@amu.edu.pl
Funkcje
Koordynator Programu Erasmus+ dla specjalności turkologia i arabistyka
Email
annafish@amu.edu.pl
Funkcje
Koordynator Programu Erasmus+ dla indologii, japonistyki i sinologii

Ośrodki, z którymi Instytut prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną w ramach umów dwustronnych oraz programu Erasmus:

Umowy bilateralne

ARABISTYKA i TURKOLOGIA
École Pratique des Hautes Études (Paryż 3), Francja
Université Paris VIII Vincennes – Saint-Denis, Francja
Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania
Uniwersytet w Lund, Szwecja
Uniwersytet Anadolu, Turcja
Uniwersytet Ankarski, Turcja
Uniwersytet w Balıkesir, Turcja
Uniwersytet Çukurova, Turcja
Uniwersytet Gazi, Turcja
Uniwersytet Ege, Turcja
Uniwersytet Kafkas, Turcja
Uniwersytet Kocaeli, Turcja
Uniwersytet w Mersin, Turcja
Uniwersytet Stambulski, Turcja
Uniwersytet Salahaddin, Irak
Uniwersytet Sulaimanijja, Irak
Uniwersytet w Tel Awiwie, Izrael
Uniwersytet Ben Guriona w Beer Szewie, Izrael
Państwowy Uniwersytet im. Al-Farabiego w Ałma-Acie, Kazachstan
Uniwersytet Mongolski, Mongolia

INDOLOGIA, JAPONISTYKA, SINOLOGIA
Uniwersytet w Gandawie, Belgia
Uniwersytet Zuryski, Szwajcaria
Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium, Niemcy
Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania
École Pratique des Hautes Études (Paryż 3), Francja
Károli Gáspár University of the Reformed Church, Węgry

Erazmus +

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się raz do roku i rozpoczyna się zwykle na początku lutego. Całość procesu rekrutacji odbywa się za pośrednictwem systemu USOSweb (zakładka Wymiana studencka). Ze względu na specyfikę naszych specjalności sugeruje się wyjazdy na III roku studiów licencjackich, zaś w przypadku wyjazdów do kraju, w którym językiem urzędowym jest język specjalności, na I roku studiów magisterskich, jednak prawo udziału w rekrutacji mają studenci wszystkich lat, którzy uzyskali średnią powyżej 3,5. (Studenci turkologii muszą dodatkowo uzyskać ocenę minimum 4,0 z Praktycznej nauki języka tureckiego oraz minimum 3,5 z Praktycznej nauki języka kazachskiego). O przyznaniu wyjazdu każdorazowo decyduje komisja rekrutacyjna składająca się z przedstawicieli każdej specjalności.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału Neofilologii

Stypendia NAWA

Stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.