IX Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna w 20. rocznicę założenia Zakładu Turkologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11-12 maja 2023 roku

Zakład Turkologii i Pracownia Azji Środkowej
Instytut Orientalistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Komitet Naukowy
prof. dr hab. Henryk Jankowski
prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz
dr Gulayhan Aqtay
dr Dorota Cegiołka
dr Cem Erdem
dr Annette Herkenrath

Komitet Organizacyjny
dr Dorota Cegiołka
mgr Mariola Abkowicz
mgr Radosław Andrzejewski
mgr Jakub Jakusik

Sekretarz Konferencji
mgr Jakub Jakusik

Sponsor Konferencji

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo

 

Program

11.05.2023 r.

Godz. 10:00 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
Godz. 10:00 OTWARCIE KONFERENCJI I PRZYWITANIE GOŚCI
JM Prorektor UAM: prof. dr hab. Tadeusz Wallas
Prodziekan Wydziału Neofilologii: prof. UAM dr hab.  Katarzyna Klessa
Zastępca dyrektora Instytutu Orientalistyki: prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz
Założyciel poznańskiej turkologii: prof. dr hab. Henryk Jankowski

10:30-12:30 I Sesja
Przewodniczy/Chair: prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz

Henryk Jankowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nowe odkrycia i prace nad zabytkami piśmiennictwa dawnych Türków i Ujgurów oraz stare pytanie o język tych pierwszych z okresu 552–630

Grażyna Zając Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Historia literatury Turków cypryjskich na tle literatury tureckiej – analogie i różnice

Piotr Tafiłowski Uniwersytet Warszawski
Ottoman Information Wars (late 15th and early 16th centuries)

Gulayhan Aqtay Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyrazy określające wiek w języku kazachskim

12:30-12:50 Przerwa kawowa

12:50-14:50 II Sesja
Przewodniczy/Chair: prof. dr hab. Henryk Jankowski

Anna Sulimowicz-Keruth Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Teksty sztuk i materiały dotyczące karaimskiego teatru amatorskiego w kolekcji Józefa Sulimowicza w Warszawie

Dorota Cegiołka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Księga Psalmów w dialekcie południowozachodnim języka karaimskiego. Analiza słownictwa

Adam J. Dubiński Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Ekspedycja naukowa Corrado Giniego do Karaimów polsko-litewskich (1934 r.) w świetle dokumentów archiwalnych i ówczesnych materiałów prasowych

Mariola Abkowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Funkcjonowanie społeczności karaimskiej w rzeczywistości wielokulturowej
I Rzeczpospolitej, w okresie zaborów, w II Rzeczpospolitej oraz odradzanie się po 1989 r.

 14:50-16:20 Przerwa obiadowa

16:20-18:20 III Sesja
Przewodniczy/Chair: prof. UW dr hab. Piotr Tafiłowski

Jordanka Georgiewa-Okoń Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Przełączanie kodów (CODE SWITCHING) w mowie tureckojęzycznych Romów z Bułgarii Północno-wschodniej

Annette Herkenrath  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Turkish passives getting lost in translation? Investigating a Turkish-Kurdish parallel corpus of sociolinguistic publications

Martyna Kokotkiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Materiały do nauki języka uzbeckiego z punktu widzenia polskiego użytkownika

Andrzej Drozd Uniwersytet Warszawski
Nowe materiały o najstarszym (?) kitabie Tatarów polsko-litewskich

18:20 Zakończenie I dnia konferencji

20:30-22:30 Spotkanie towarzyskie

12.05.2023 r.

10:00-12:25 I Sesja
Przewodniczy/Chair: dr Dorota Cegiołka

Danuta Chmielowska Uniwersytet Warszawski
Znaczenie malarstwa Kazima Kavura dla rozwoju post-impresjonizmu w Turcji

Gökmen Boztilki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
“Kitâb-ı Velâyetnâme-i Hünkâr Hâcı Bektaş-ı Veli” de Eylemden Ad Yapan Ekler Üzerine

Sylwia Filipowska Uniwersytet Jagielloński, Kraków
“Bir Kadının Penceresinden” Oktaya Rifata jako powieść o udziale kobiet w życiu politycznym Turcji

Zeliha Boztilki  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Üç Roman, Üç Coğrafya, Üç Hıdırellez,: Ahmet Mithat Efendi’nin Arnavutlar, Solyotlar, Cengiz Dağcı’nın Badem Dalına Asılı Bebekler, Yaşar Kemal’in Binboğalar Efsanesi Romanlarında Hıdırellez Geleneği

Cem Erdem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi İçin Metin Dilbilimsel Bir İnceleme Örneği: Ömer Bedreddin Uşaklı; Sarı Kız Mermerleri

12:25-12:45 Przerwa kawowa

12:45-14:45 II Sesja
Przewodniczy/Chair: prof. UJ dr hab. Grażyna Zając

Umit Kydyrbayeva Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Orta Asya Tarihi Tıp Metinleri Araştırmalarında “Dastūr Al-‘Ilāj” Örneği

Karolina Wanda Olszowska Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Relacje turecko-amerykańskie i turecko-sowieckie w latach 1945-1952 – najważniejsze aspekty

Jacek Jarmoszko Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Asocjacje w badaniach nad turecką literaturą dworską

Jakub Jakusik Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wojna rosyjsko-ukraińska a Republika Kazachstanu. Nowe perspektywy dla polityki zagranicznej i gospodarki Kazachstanu (aspekt prakseologiczny)

14:45-15:00 Zakończenie konferencji

15:00-16:30 Obiad