Badania

  • język turecki
  • język kazachski
  • język karaimski
  • literatura turecka
  • dawna literatura Tatarów polsko-litewskich
  • literatura karaimska
  • kontakty językowe i kulturalne w Azji Środkowej, zwłaszcza Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan
  • kontakty językowe w Syberii Południowo-Zachodniej (Ałtaj, Tuwa i Chakasja)