Publikacje 2017-2020

Książki autorskie

 • Bochorodycz Beata: Fukushima a społeczeństwo obywatelskie, 2018, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-3283-4, 403 s.
 • Bochorodycz Beata, Karol Zakowski, Marcin Socha, Japan’s Foreign Policy Making. Central Government Reforms, Decision-Making Processes, and Diplomacy, 2018, Cham: Springer International Publishing.

 

Rozdziały z monografii

 • Bochorodycz Beata, Political Leadership and the Security Policy: Negotiations on the US Military Bases in Okinawa under the Murayama and Hashimoto Cabinets, w: Changing Determinants of Foreign Policy in East Asian Countries, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017,ISBN 978-83-8088-376-5, ss. 89-114.
 • Horie Yuki, Łukasiewicz Rafał: Shinken i kangoken – podział władzy rodzicielskiej między rozwiedzionymi małżonkami w Japonii, w: Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej, r: Stępień Mateusz, Łukasiewicz Rafał, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 151-161.
 • Horie Yuki, Analiza porównawcza ekwiwalencji translacyjnych polskich i japońskich terminów prawnych, w: Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej, r: Stępień Mateusz, Łukasiewicz Rafał, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 214-224.
 • Horie Yuki, Kanert Maciej Olaf: Polsko-japońska ekwiwalencja w zakresie spółek prawa handlowego, w: Język prawny i prawniczy. I kongres ogólnopolski, red. Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64271-06-9, ss. 73-84.
 • Jabłoński Arkadiusz Marek, Agnieszka Leńko-Szymańska: East-West intercultural encounters: A Central-European perspective, w: East-Asian and Central-European Encounters in Discourse Analysis and Translation, Duszak Anna, Jabłoński Arkadiusz Marek, Leńko-Szymańska Agnieszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ISBN 978-83-935320-2-5, ss. 1-11.
 • Jabłoński Arkadiusz Marek: Courtesy, adequacy, procedure. A brief account on inter-cultural communication background, w: East-Asian and Central-European Encounters in Discourse Analysis and Translation, red. Duszak Anna, Jabłoński Arkadiusz Marek, Leńko-Szymańska Agnieszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ISBN 978-83-935320-2-5, ss. 33-55.
 • Jabłoński Arkadiusz Marek: Foreword, w: Borders and Beyond. Orient-Occident Crossings in Literature, 2018, Vernon Press, Delaware 2018, ISBN 978-1-62273-383-5, ss. vii-xv.
 • Jabłoński Arkadiusz Marek: Gdy honoryfikatywność nie jest „grzeczna” – kilka uwag na temat modyfikacji honoryfikatywnej, w: Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej – In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015), red. Okulska Urszula, Topczewska Urszula, Jopek-Bosiacka Anna, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa 2018, ISBN 978-83-951407-1-6, ss. 499-528.
 • Rutkowska Iga, Research on the reception of the theatre of East Asia in Poland: from the example of Zbigniew Osiński’s work, w: EAST ASIAN THEATRES: TRADITIONS – INSPIRATIONS – EUROPEAN / POLISH CONTEXTS, Kubiak Ho-Chi Beata, Rynarzewska Ewa, Gawarski Maurycy, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw 2018, ISBN 2543-4624.
 • Rutkowska Iga, The Need to Laugh – Comic Elements in Japanese Performing Arts – on the Example of Kabuki Theatre, w: EAST ASIAN THEATRES: TRADITIONS – INSPIRATIONS – EUROPEAN / POLISH CONTEXTS, red. Kubiak Ho-Chi Beata, Rynarzewska Ewa, Gawarski Maurycy, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw 2018, ISBN 2543-4624.
 • Rutkowska Iga, Kabuki okresu Shōwa – od teatru współczesnego do klasycznego, w: Japonia ery Shōwa (1926-1989). Kultura i realia społeczne, red. Katarzyna Starecka, w serii: „Japonica”, Uniwesrytet Warszawski (Wydział Orientalistyczny, Katedra Japonistyki), Warszawa 2019, ISBN 978-83-954430-1-5, s. 104-112.
 • Rządek Nagisa, Ikkō Tanaka, w: Wielcy Nieobecni światowego plakatu / Great absent of a world poster. Yusaku Kamekura, Ikko Tanaka, Shigeo Fukusa, Szubert Zdzisław, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2018, ISBN 978-83-8040-056-, ss. 49-77.
 • Świrkowski Andrzej, Człowiek o dwudziestu twarzach, w: Edogawa Ranpo, Gąsienica, Tajfuny, Warszawa 2019, ISBN 978-83-9524-336-3, ss. 9-27.
 • Żeromska Estera, Nomura Mannojō V i jego maski jako aktorskie doświadczenie dzieła sztuki, ciała, umysłu, czasu, w: Ogród sztuk. Maska Jarmułowicz Małgorzata, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7865-575-6, ss. 131-144.
 • Żeromska Estera, Some reflections on Mask by Mori Ōgai, w: EAST ASIAN THEATRES: TRADITIONS – INSPIRATIONS – EUROPEAN / POLISH CONTEXTS, red. Kubiak Ho-Chi Beata, Rynarzewska Ewa, Gawarski Maurycy, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw 2018, ISBN 2543-4624, ss. 185-189.
 • Żeromska Estera, Twórczy udział kobiet w rozwój kultury Japonii, w: Kobieta – wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat, red. Monika Malinowska, Elipsa Dom Wydawniczy, Warszawa 2019, ss. 238-252.
 • Żeromska Estera, The turn of the 19th and 20th centuries and the mosaic of the Polish-Japanese associations (religion, dance, theater, literature, music), w: Cultural Bridges: Collections – Encounters – Inspirations Japanese Art in Central and Eastern Europe till 1919 and beyond. Seria: The Artistic Traditions of Non-European Cultures, 7, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw 2020.
 • Żeromska Estera, Japoński teatr nowoczesny. Od kabuki do shinpa, czyli kłopoty z realizmem, Wydawnictwa Tako i Polskiego Instytutu Badań nad Sztuką Świata, Warszawa 2020 (w przygotowaniu).

Artykuły w czasopismach

 • Bochorodycz Beata: Policy Entrepreneurs and Policy Proposals: Gulf War Experience and Foreign Policy Change in Japan after the Cold War, “Silva Iaponicarum”, vol. 2017/2018, nr 52/53/54/55, 2018, ss. 25-67.
 • Duduś Damian: 三島由紀夫の『金閣寺』における 金閣寺放火事件 [Mishima Yukio no \”Kinkakuji\” ni okeru Kinkakuji hōka jiken; [eng.] The Kinkakuji arson incident as portrayed in the novel \”The Temple of the Golden Pavilion\” by Yukio Mishima] , “Silva Iaponicarum”, vol. 2016/17, nr 50/51, 2017, ss. 11-23.
 • Horie Yuki, Crane-Mikołajczyk Béatrice, Le riz au Japon, au regard de la culture, de la langue et du droit, “International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique”, vol. 2019/32, ss. 1-24.
 • Horie Yuki, Trzaskawka Paula, Sworn Translators And Interpreters In Poland And Japan. Description Of The Legal Reality, “Contemporary Readings in Law & Social Justice”, 2017, ss. 411-422.
 • Horie Yuki: Le problème d’équivalence de terminologie sur « les biens » et « le patrimoine » dans le Code Civil français et japonais , „Comparative Legilinguistics” vol. 2017/30, ss. 9-27.
 • Jabłoński Arkadiusz Marek, Czy z każdym można grać we wszystko? Gatunki mowy a jednostronne gry komunikacyjne, w: „Homo Ludens”, nr 1(10)/ 2017, ss. 97-108.
 • Jabłoński Arkadiusz Marek, Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych jako wyzwanie międzykulturowe, w: „Półrocznik Językoznawczy Tertium”, nr 3(2)/2018, ss. 103-117.
 • Jabłoński Arkadiusz Marek, Relacje orientalistyczne o Japonii a gra w antyinformację – studium przypadku, w: „Homo Ludens”, nr 1(11)/2018, ss. 69-80.
 • Jabłoński Arkadiusz Marek: Wewnątrz i na zewnątrz kultury. Komu potrzebna jest «grzeczność»?, w: „Półrocznik Językoznawczy Tertium”, nr 2(1)/2017, ss. 129-141.
 • Jabłoński Arkadiusz Marek: When Honorifics May not Express Respect – Some Remarks on Honorific Modification, w: “Silva Iaponicarum”, vol. 52/53/54/55, 2017/2018, ss. 69-93.