Porta Orientalis – Orient w badaniach młodych naukowców

Instytut Orientalistyki UAM (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na pierwszą edycję konferencji 'PORTA ORIENTALIS. Orient w badaniach młodych naukowców'. Szczegółowe informacje znajdują się w Call for Papers.

Institute of Oriental Studies (Instytut Orientalistyki UAM) at the University of Adam Mickiewicz in Poznań is honored to invite you to the first edition of the conference 'PORTA ORIENTALIS. Young Researches on Orient.' Please see the Call for Papers below for more details.

Formularz rejestracyjny / Registration form: