O nas

1 stycznia 2020 roku, na mocy decyzji JM Rektora prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego na wydziale Neofilologii powstał Instytut Orientalistyki – w wyniku połączenia Katedry Studiów Azjatyckich, Katedry Orientalistyki oraz nieistniejącego wcześniej Zakładu Literatury i Kultury Koreańskiej oraz Filologii Indonezyjsko-Malajskiej, którego pracownicy należeli dotychczas do Instytutu Językoznawstwa.

Instytut Orientalistyki mieści się w trzech siedzibach. W jego skład wchodzi 7 zakładów, w których zatrudnionych jest łącznie 60 pracowników akademickich, na stanowiskach:

 • badawczo-dydaktycznych – 25 osób
  • profesor – 3
  • profesor uczelniany – 7
  • adiunkt – 15
 • dydaktycznych – 35 osób
  • starszy wykładowca ze stopniem doktora – 6
  • starszy wykładowca ze stopniem magistra – 5
  • wykładowca – 21
  • lektor – 3
 • doktoranci – 8.  

W IO jest ponadto:

 • 2 pracowników na stanowiskach administracyjnych 2 pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.