Zakład Azji Południowej

Tradycja studiów indologicznych – a ściślej sanskrytologicznych – w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sięga lat 20. XX wieku i wiąże się z osobą prof. Antoniego Śmieszka (1881–1943) mianowanego profesorem „języków starożytnego Wschodu wraz z sanskrytem”. Po likwidacji katedry prof. Śmieszka (1933) poznańska orientalistyka zamarła na wiele lat. Po wojnie wykłady z sanskrytu prowadzili językoznawcy dla potrzeb językoznawstwa indoeuropejskiego (Jan Otrębski, Czesław Kudzinowski).

Nowy okres poznańskiej indologii rozpoczął się po utworzeniu Instytutu Językoznawstwa (1973), gdzie od 1987 roku zajęcia z sanskrytu prowadził mgr Bogusław Koc (do 2004), zaś z języka tamilskiego mgr Natalia Świdzińska (od 1988) – oboje ukończyli byli indologię na Uniwersytecie Warszawskim. Zajęcia z języka hindi rozpoczął był (1987) mgr Dariusz Gąsior (absolwent Uniwersytetu w Taszkiencie), niestety przedwczesna śmierć (1990) przerwała jego dobrze zapowiadającą się karierę akademicką. Regularne wykłady z zakresu historii i literatury buddyzmu podjął (1996) w Katedrze Orientalistyki – również dla studentów innych specjalności – prof. dr hab. Marek Mejor (z Uniwersytetu Warszawskiego). Dzięki jego staraniom powstała (1999) Pracownia Azji Południowej (kierownik prof. M. Mejor) wraz z drem B. Kocem i mgr N. Świdzińską, a następnie (1999) dr Moniką Browarczyk – absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującą się w języku i literaturze hindi. Po tym, jak do zespołu Pracowni dołączył dr Sven Sellmer (2005) – indolog z Kilonii, oraz Mandar Purandare (2007) – lektor hindi, utworzono regularne studia indologiczne, których program obejmował także (od 2001 do 2015) wykłady na temat historii kultury Tybetu i Mongolii (dr Agata Bareja-Starzyńska) oraz lektorat języka tybetańskiego (dr Thupten Kunga Chashab).

W 2007 roku, po raz pierwszy w historii UAM, wprowadzono program dziennych studiów indologicznych I stopnia w zakresie filologii indyjskiej. W trakcie studiów obrać można było jedną z 2 specjalności: w ramach specjalności filologia indyjsko-tybetańska prowadzono kursy sanskrytu (prof. dr hab. Marek Mejor; dr Sven Sellmer; dr Monika Nowakowska z Uniwersytetu Warszawskiego – w latach 2009-2011; dr Przemysław Szczurek z Uniwersytetu Wrocławskiego – od 2011) oraz języka tybetańskiego: klasycznego i współczesnego; w ramach specjalności filologia nowoindyjska zaś kursy języków hindi i tamilskiego. Ofertę programową urozmaicają wciąż wykłady z historii, literatury, religii i kultury Indii, w przeszłości obejmowały kultury Tybetu i Mongolii. Od 2013 wprowadzono jednolite studia indologiczne bez podziału na specjalności, z językiem hindi jako wiodącym (oprócz tego nauczane są język tamilski oraz sanskryt).

Dotychczas licencjaty uzyskały cztery roczniki studentów poznańskiej indologii. Kilku absolwentów kontynuuje studia indologiczne II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim lub za granicą. Nasi studenci wyjeżdżają do Indii na stypendia językowe i na praktyki. Corocznie odbywają się Dni Indyjskie i konferencje naukowe, współorganizowane przez studentów indologii i z ich udziałem (MESIC). Pracownię odwiedzają ambasadorowie Indii, przyczyniając się do systematycznego wzbogacania naszych zbiorów bibliotecznych.

Kierownik: prof. UAM dr hab. Sven Sellmer

  • prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński
  • dr Monika Browarczyk
  • dr Justyna Kurowska  
  • mgr Mandar Shrikrishna Purandare
  • mgr Natalia Świdzińska

Sortuj według
Email
justyna.j.kurowska@gmail.com
Dyżur
środa 12-13.30 lub po wcześniejszym umówieniu się droga mailową na justyna.j.kurowska@gmail.com
Email
stroniu@amu.edu.pl
Dyżur
wtorki 10:00-11:00, piątki 10:00-11:00, Collegium Novum pokój 108B
Email
mandarp@amu.edu.pl
Dyżur
wtorki 12:00-13:30
Email
monikabr@amu.edu.pl
Dyżur
wtorki 15.30-16.30 (w inne dni – po wcześniejszym umówieniu się)
Email
nswidzinska@gmail.com
Dyżur
czwartki 15:15-16:15
Email
sven@amu.edu.pl
Funkcje
Kierownik Zakładu Azji Południowej
Dyżur
środy 13:00-14.00,
Email
wz19838@amu.edu.pl
Dyżur
wtorki 15.30-17.00