Study@research IX edycja (konkurs IDUB nr 134) – nabór wniosków

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia, którzy nie posiadają tytułu magistra lub magistra inżyniera. Zarówno osoby wnioskujące jak i członkowie zespołu badawczego powinni posiadać status studenta UAM w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych lub zespołowych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5.000 zł dla projektów indywidualnych oraz do 10.000 zł dla projektów zespołowych.

Regulamin oraz informacje dotyczące wymagań formalnych, które należy dopełnić podczas aplikowania do konkursu, znajdują się pod następującymi linkami:

Aplikować do konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 134) można do dnia 5 kwietnia 2024 r (termin przedłużony). w systemie wnioskowania ID-UB Proposals  https://idub.amu.edu.pl (po zalogowaniu zakładka: Nowy wniosek – Konkurs nr 134 „Study@Research”). Data rozstrzygnięcia konkursu – 6 maja br.