„Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych” prof. UAM dra hab. A. Jabłońskiego

Z dumą i radością przedstawiamy najnowszą publikację prof. Arkadiusza Jabłońskiego (z zespołem):
„Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych to wynik projektu badawczego realizowanego przez autora i zespół projektowy w latach 2016–2020 w ramach grantu OPUS 10 uzyskanego z Narodowego Centrum Nauki. Dostępna w wersji papierowej i elektronicznej propozycja opisu gramatyki japońskiej uwzględnia potrzeby i przyzwyczajenia użytkownika języka polskiego. W wyjaśnieniach zjawisk gramatycznych japońszczyzny nawiązano do syntetycznej i fleksyjnej perspektywy oglądu materii języka. Format leksykonu, z uporządkowanymi hasłami i odsyłaczami oraz indeksami, zapewnia najprawdopodobniej najszybszy dostęp do najważniejszych informacji na temat gramatyki japońskiej i pojęć z dziedziny językoznawstwa ogólnego. Obszerne opracowanie z pewnością będzie przydatne dla jego polskich użytkowników jako efektywne uzupełnienie dotychczasowych źródeł, z różnymi propozycjami opisu języka, w tym opracowań dydaktycznych, z zakresu nauczania i przyswajania języka japońskiego jako obcego.”
Tom 1: A-K, ss. 494
Tom 2: L-R, ss. 406
Tom 3: S-Z, ss. 394

Rok wydania: 2021
Liczba stron: 1294
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN: 978-83-231-4541-7

Strona wydawnictwa UMK z publikacją prof. Jabłońskiego