Konkurs BESTStudentCAMP 2021!

Drogie Studentki! Drodzy Studenci!

Został ogłoszony nowy konkurs BESTStudentCAMP 2021!

Konkurs dla studentów 1 i 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze (95% i więcej) oraz/lub są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych.

BESTStudentCAMP 2021 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach, w dniach 21 – 26 września 2021 r.

W programie przewidziano mnóstwo ciekawych zajęć niezbędnych dla młodych badaczy. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Komisja konkursowa BESTStudentGRANT dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego (wniosku konkursowego), w którym należy wskazać, jakie działania o charakterze badawczym zostały podjęte w mijającym roku akademickim 2020/2021.

Wniosek konkursowy należy złożyć przez stronę https://idub.amu.edu.pl (konkurs ID-UB nr 026).

Aplikować można do 28 czerwca 2021 r., a wyniki zostaną ogłoszone 12 lipca 2021 r.

Udział w BESTStudentCAMP 2021 jest dla uczestników BEZPŁATNY!!

Wszystkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdziecie pod linkami:

https://amu.edu.pl/…/szkola-letnia-dla-best-studentow…

https://uam.sharepoint.com/…/SitePages/Konkursy.aspx