projekt MULTILING-HIST = Multilingual worlds – neglected histories. Uncovering their emergence, continuity and loss in past and present societies

 

Zespół pod kierunkiem dr hab. Justyny Olko z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego będzie realizować projekt Multilingual worlds – neglected histories. Uncovering their emergence, continuity and loss in past and present societies (MULTILING-HIST).

Przedsięwzięcie zostało wyróżnione przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), która przyznała na jego realizację prestiżowy Consolidator Grant w wysokości blisko 2 mln euro. Projekt realizowany będzie przez pięć lat, rozpocznie się w drugiej połowie 2021 roku. Prace zespołu obejmą analizę historycznych i współczesnych obszarów koncentracji wielojęzyczności z czterech różnych regionów świata, które reprezentują różnorodne kolonialne i postkolonialne konteksty. Badania będą realizowane w Europie Środkowo-Wschodniej (Kaszuby, Wilamowice i Bielsko-Biała, oraz Łatgalia w Łotwie), Meksyku, Republice Południowej Afryki oraz na Archipelagu Vanuatu w Oceanii. Jego celem jest rekonstrukcja, wyjaśnienie i lepsze zrozumienie przyczynowo-skutkowych mechanizmów oraz procesów stojących za powstawaniem, ciągłością, redukcją i utratą (a także ewentualnym ponownym pojawieniem się) wielojęzyczności w kontekstach historycznych, geograficznych, społecznych, politycznych i kulturowych.

Jednym z badaczy w zespole projektu będzie prof. Tomasz Wicherkiewicz, obok specjalistów z kluczowych instytucjonalnych partnerów projektu: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology/Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie  (Lipsk, Niemcy) oraz Universiteit/IYunivesithi yase-Stellenbosch University (RPA).

szerzej: https://www.gov.pl/web/nauka/trzech-naukowcow-z-polski-z-prestizowymi-grantami-erc