„Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych” prof. Arkadiusza Jabłońskiego

Przedstawiamy: Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych autorstwa prof. Arkadiusza Jabłońskiego z Instytutu Orientalistyki UAM.
Stanowi on wynik projektu badawczego realizowanego w l. 2016–2020 w ramach grantu OPUS 10 uzyskanego z Narodowego Centrum Nauki. Dostępna w wersji papierowej i elektronicznej propozycja opisu gramatyki japońskiej uwzględnia potrzeby i przyzwyczajenia użytkownika języka polskiego; napisana została z syntetycznej i fleksyjnej perspektywy oglądu materii języka. Format leksykonu, z uporządkowanymi hasłami i odsyłaczami oraz indeksami, zapewnia najprawdopodobniej najszybszy dostęp do najważniejszych informacji na temat gramatyki japońskiej i pojęć z dziedziny językoznawstwa ogólnego. Autor i zespół redakcyjny wyrażają nadzieję, że opracowanie posłuży użytkownikom polskim jako efektywne uzupełnienie dotychczasowych źródeł, z różnymi propozycjami opisu języka, w tym opracowań dydaktycznych, z zakresu nauczania i nauki języka japońskiego jako obcego.

Prof. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński – japonista i językoznawca; zajmuje się językoznawstwem ogólnym i japońskim, pragmatyką językową, tłumaczeniem, komunikacją międzykulturową i opisami gramatyki języka japońskiego.