Konkursy w 2021 r. w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

  • Pojawiła się nowa, uzupełniona i uprzystępniona strona w Intranecie UAM z informacjami nt projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) i dostępnych weń konkursów na 2021 r. – https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/

Harmonogram konkursów dostępny jest