Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Nauk o Języku i Literaturze UAM

 
Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Prorektorka ds. Nauki kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze
zaprasza na
INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022
W SZKOLE NAUK O JĘZYKU I LITERATURZE UAM
 
22 października 2021 r. o godz. 13.00
w Auli COLLEGIUM HELIODORI ŚWIĘCICKI
ul. Grunwaldzka 6 w Poznaniu

19.10.2021 o 15:30 – wykład Prof. M.K.Byrskiego: „Europa i Indie – bliźniaczo różne cywilizacje” inaugurujący rok akad. w Instytucie Orientalistyki UAM

Zapraszamy na wykład inaugurujący rok akademicki 2021/2022 w Instytucie Orientalistyki UAM

Prof. Maria K. Byrski: Europa i Indie – bliźniaczo różne cywilizacje
wtorek 19 października 2021 o godz. 15:30
na platformie Teams Instytutu Orientalistyki

projekt 'Hindi dla Ciebie’ – platforma wspomagająca kształcenie zawodowe

Dzięki staraniom pracowników Instytutu Orientalistyki: prof. UAM dr hab.  M. Browarczyk i prof. UAM dr hab. K. Strońskiego, którzy przygotowali wniosek wraz z Grupą AF, rusza projekt Hindi dla Ciebie (platforma wspomagająca kształcenie zawodowe).
Projekt finansowany jest w ramach Programu Edukacja ze środków MF EOG (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na lata 2014 – 2021 Komponent III 'Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego’, a jego budżet wynosi 165 tys EUR.
Liderem całego projektu jest UAM, a kierownikiem prof. Monika Browarczyk.

10 Międzynarodowa Konferencja Orientalistyczna KNO PAN i WO UW 15-16.11.2021 [late reminder]

Organizatorzy przypominają o możliwości zgłaszania się na konferencję Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN i WO UW organizowanej w  15-16.11.2021 w Warszawie (ul. Tyniecka 15/17).

https://kno.pan.pl/index.php/pl-pl/

Zgłoszenia należy wysłać do dnia 15 września 2021 – https://easychair.org/my/conference?conf=10cosglp#

Konferencja będzie prowadzona stacjonarnie i online

invitation_2021_first_call_for_papers_July_2021

 

 

zmarł prof. Edward Tryjarski (1923-2021)

Ze smutkiem zawiadamiamy, iż 23 sierpnia 2021 r. zmarł w Warszawie
prof. dr hab. Edward Tryjarski (ur. w 1923 r.)

  • orientalista turkolog, nestor orientalistów polskich.
  • pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk – w Zakładzie Orientalistyki (1953-1969) i w Instytucie Historii Kultury Materialnej (od 1970 r. do emerytury)
  • redaktor naczelny Rocznika Orientalistycznego (1977-2004)
  • członek honorowy Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
  • autor ponad 330 prac z filologii i językoznawstwa tureckiego, dotyczących języka kipczackiego polskich Ormian, tekstów w piśmie runicznym z Mongolii, dialektów tureckich z Rumunii i Bułgarii, kultury ludów tureckich (Protobułgarów, Pieczyngów, Kumanów) oraz kontaktów Polski z muzułmańskim Wschodem.
  • właśnie dziś w mongolskim Ułanbatorze zaczyna się 63. coroczna konferencja PIAC, od początków której Prof. E. Tryjarski był stałym uczestnikiem.

Rodzinie, bliskim i współpracownikom Pana Profesora składamy w imieniu poznańskiej Orientalistyki wyrazy naszego współczucia.

Cześć Jego pamięci!

 

 

„Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych” prof. UAM dra hab. A. Jabłońskiego

Z dumą i radością przedstawiamy najnowszą publikację prof. Arkadiusza Jabłońskiego (z zespołem):
„Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych to wynik projektu badawczego realizowanego przez autora i zespół projektowy w latach 2016–2020 w ramach grantu OPUS 10 uzyskanego z Narodowego Centrum Nauki. Dostępna w wersji papierowej i elektronicznej propozycja opisu gramatyki japońskiej uwzględnia potrzeby i przyzwyczajenia użytkownika języka polskiego. W wyjaśnieniach zjawisk gramatycznych japońszczyzny nawiązano do syntetycznej i fleksyjnej perspektywy oglądu materii języka. Format leksykonu, z uporządkowanymi hasłami i odsyłaczami oraz indeksami, zapewnia najprawdopodobniej najszybszy dostęp do najważniejszych informacji na temat gramatyki japońskiej i pojęć z dziedziny językoznawstwa ogólnego. Obszerne opracowanie z pewnością będzie przydatne dla jego polskich użytkowników jako efektywne uzupełnienie dotychczasowych źródeł, z różnymi propozycjami opisu języka, w tym opracowań dydaktycznych, z zakresu nauczania i przyswajania języka japońskiego jako obcego.”
Tom 1: A-K, ss. 494
Tom 2: L-R, ss. 406
Tom 3: S-Z, ss. 394

Rok wydania: 2021
Liczba stron: 1294
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN: 978-83-231-4541-7

Strona wydawnictwa UMK z publikacją prof. Jabłońskiego

I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią.

na prośbę p. prof. E. Żeromskiej przekazujemy informację-zaproszenie z

Ośrodka Studiów Szwajcarskich Uniwersytetu Warszawskiego na
I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią.

Celem inicjatywy jest utworzenie polsko-szwajcarskich zespołów badawczych, umiędzynarodowienie wyników polsko-szwajcarskich badań naukowych oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi ośrodkami badawczymi.

zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

26 kwietnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, językoznawca i pierwszy dziekan Wydziału Neofilologii UAM, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowany tytułem Zasłużonego dla miasta Poznania.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Pana Profesora społeczność Instytutu Orientalistyki UAM składa szczere wyrazy współczucia.