NCBR ogłosiło XII konkurs w Programie LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło dwunasty konkurs w Programie LIDER.

Program LIDER przeznaczony jest dla młodych naukowców – doktorantów, nauczycieli akademickich i osób (doktor/doktor habilitowany) do 7 lat po doktoracie.

Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom samodzielne planowanie prac badawczych oraz zarządzanie zespołem realizującym projekt, którego wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 18 stycznia 2021 r. i potrwa do dnia 18 marca 2021 r. do godziny 16:15.

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są na stronie NCBR w zakładce „Materiały do pobrania„.

LIDER XII_ulotka

Konkursy w 2021 r. w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

  • Pojawiła się nowa, uzupełniona i uprzystępniona strona w Intranecie UAM z informacjami nt projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) i dostępnych weń konkursów na 2021 r. – https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/

Harmonogram konkursów dostępny jest

zebranie naukowe Instytutu Orientalistyki – 12 stycznia 2021 r.

12 stycznia 2021 r. o godz. 15:30 rozpocznie się Zebranie naukowe Instytutu Orientalistyki – swoje prowadzone i planowane projekty badawcze przedstawią: prof. zw. dr hab. Estera Żeromska i prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz.

Spotkanie online w zespole Instytut Orientalistyki na MS Teams, kanał Zebrania pracowników

projekt MULTILING-HIST = Multilingual worlds – neglected histories. Uncovering their emergence, continuity and loss in past and present societies

 

Zespół pod kierunkiem dr hab. Justyny Olko z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego będzie realizować projekt Multilingual worlds – neglected histories. Uncovering their emergence, continuity and loss in past and present societies (MULTILING-HIST).

Przedsięwzięcie zostało wyróżnione przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), która przyznała na jego realizację prestiżowy Consolidator Grant w wysokości blisko 2 mln euro. Projekt realizowany będzie przez pięć lat, rozpocznie się w drugiej połowie 2021 roku. Prace zespołu obejmą analizę historycznych i współczesnych obszarów koncentracji wielojęzyczności z czterech różnych regionów świata, które reprezentują różnorodne kolonialne i postkolonialne konteksty. Badania będą realizowane w Europie Środkowo-Wschodniej (Kaszuby, Wilamowice i Bielsko-Biała, oraz Łatgalia w Łotwie), Meksyku, Republice Południowej Afryki oraz na Archipelagu Vanuatu w Oceanii. Jego celem jest rekonstrukcja, wyjaśnienie i lepsze zrozumienie przyczynowo-skutkowych mechanizmów oraz procesów stojących za powstawaniem, ciągłością, redukcją i utratą (a także ewentualnym ponownym pojawieniem się) wielojęzyczności w kontekstach historycznych, geograficznych, społecznych, politycznych i kulturowych.

Jednym z badaczy w zespole projektu będzie prof. Tomasz Wicherkiewicz, obok specjalistów z kluczowych instytucjonalnych partnerów projektu: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology/Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie  (Lipsk, Niemcy) oraz Universiteit/IYunivesithi yase-Stellenbosch University (RPA).

szerzej: https://www.gov.pl/web/nauka/trzech-naukowcow-z-polski-z-prestizowymi-grantami-erc

 

Książki i zasoby cyfrowe z Tajwanu w Bibliotece Novum UAM

Dzięki staraniom p. prof. Izabelli Łabędzkiej kolejna partia książek naukowych podarowanych przez Bibliotekę Narodową Tajwanu dotarła właśnie do Biblioteki Novum UAM.

Za kilka lat, dzięki długoletniej współpracy z National Central Library of Taiwan, powstanie w naszej Uczelni wspaniały księgozbiór poświęcony Tajwanowi i sinologii w ogóle, który będzie służyć pokoleniom naukowców i studentów.

Przypominamy, że od początku tego roku możliwe jest również korzystanie z imponujących zasobów elektronicznych National Central Library of Taiwan z komputerów biblioteki Novum UAM.

konkursy ID-UB dla STUDENTÓW

2 listopada otwarto dziesiąty konkurs w ramach ID-UB (Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy) o nazwie: BESTStudentGRANT. Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów.

BESTStudentGRANT jest skierowany do najlepszych studentów pierwszych lat studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Budżet konkursu wynosi 75 000 złotych.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków można odnaleźć na stronie Konkursu oraz w Intranecie: https://uam.sharepoint.com/…/SitePages/Konkurs-010.aspx

28 października ogłoszono konkurs ID-UB (zadanie nr 34) adresowany do studentów I roku studiów II stopnia i studentów IV roku studiów jednolitych magisterskich, który umożliwia uzyskanie dofinansowania następujących działań:

* indywidualnego projektu badawczego,
* aktywnego udziału w konferencji naukowej (referat lub poster),
* krótkiego krajowego lub międzynarodowego indywidualnego stażu badawczego.

Info: https://uam.sharepoint.com/…/SitePages/Konkurs-009.aspx

Nowa publikacja kazachologiczna w IO

Z przyjemnością zapowiadamy publikację Language and Society in Kazakhstan: The Kazakh Context  – Ten Years of Kazakh Studies in Poznań, pod red. dr Gulayhan Aqtay i dra Cema Erdema.

Opublikuje ją Wydawnictwo Naukowe UAM z okazji 10-lecia Pracowni Studiów Kazachskich.

Z przyczyn ustawowych Pracownia przestała istnieć po 10 właśnie latach działania; w jej dorobku znalazły się m.in.: słownik kazachsko-polski, kilka podręczników do języka kazachskiego, bibliografia prac o języku kazachskim, liczne prace licencjackie i magisterskie, wykłady popularyzatorskie, oraz wymiana akademicka naukowców i studentów z Kazachstanem.

Gratulujemy Redaktorom !

nowe habilitacje w Instytucie Orientalistyki

24 września 2020 r. Rada Naukowa Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa (UAM) podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo Monice Browarczyk (z Zakładu Azji Południowej IO), a  doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo Halinie Wasilewskiej (z Zakładu Sinologii IO).

Najserdeczniejsze gratulacje !