Szkolenie z obsługi MS Teams dla studentów 1 roku

Drodzy studenci!

Szkolenie z obsługi MS Teams dla studentów pierwszego roku  kierunków Japonistyka i Sinologia oraz specjalności Arabistyka, Indologia i Turkologia odbędzie się 08.10.2020 r. o godz. 10:00.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie zdalnej.

Na Państwa pocztę studencką wysłane zostały zarówno wiadomości wraz z odsyłaczem do zespołu roboczego, w którym przeprowadzone zostaną połączenia testowe, jak również z KODEM do zespołu, w którym odbędzie się wspomniane szkolenie.

Zwracamy się z prośbą o kontrolę poczty studenckiej.

Wiadomość dla studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia

Drodzy Studenci 1 roku!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zalogowanie się do poczty studenckiej.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 znajdziecie właśnie tam!

Do poczty studenckiej mogą Państwo zalogować się na poniższej stronie: https://outlook.office.com/mail/inbox

Instrukcja jak zalogować się do poczty studenckiej po raz pierwszy: http://www.office365.amu.edu.pl/pierwsze_logowanie.htm

Inne instrukcje dotyczące poczty, w tym przekierowanie poczty na inny adres mailowy, znajdują się na poniższej stronie:  http://www.office365.amu.edu.pl/instrukcje.htm