Spotkanie z Marcinem Krzyżanowskim

Koło Naukowe Arabistów zaprasza na spotkanie z Marcinem Krzyżanowskim

Tematem będzie współczesna sytuacja w Iranie

Marcin Krzyżanowski jest byłym konsulem RP w Afganistanie, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przedsiębiorcą pracującym na co dzień w Iranie.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 30.03.2020 o 17:00 poprzez grupę koła na MS Teams. prosimy o dołączanie.

Serdecznie zapraszamy!

 

Autor: dr Filip A. Jakubowski

Arabista i historyk. Wybrane publikacje: Publikacje