Spotkanie z Marcinem Krzyżanowskim

Koło Naukowe Arabistów zaprasza na spotkanie z Marcinem Krzyżanowskim

Tematem będzie współczesna sytuacja w Iranie

Marcin Krzyżanowski jest byłym konsulem RP w Afganistanie, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przedsiębiorcą pracującym na co dzień w Iranie.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 30.03.2020 o 17:00 poprzez grupę koła na MS Teams. prosimy o dołączanie.

Serdecznie zapraszamy!

 

Autor: dr Filip A. Jakubowski

Wybrane publikacje Abū Ğa‘far Aṭ-Ṭabarī, Historia proroków i królów. Z dziejów Bizancjum do połowy VII wieku, tłumaczenie i opracowanie Filip A. Jakubowski, IH UAM, Poznań 2011, ss. 207. Między arabskością a andaluzyjskością. Problem tożsamości w Hiszpanii muzułmańskiej w czasie upadku państwa umayyadzkiego, „Studia Europaea Gnesnensia”, Tom IX (2012). Hiszpania – mit czy rzeczywistość, s. 39-48. Philip Khuri Hitti (1886-1978), [w:] Mediewiści, tom II, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 2013, s. 45-52. Ramon Menendez Pidal (1869-1968), [w:] Mediewiści, tom II, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 2013, s.103-106. Graczyk, S. Hamodi Owczarczak, FA. Jakubowski, A. Maśko, Ł. Piątak, M. Piątak, Język arabski. Ćwiczenia gramatyczne poziom początkujący, Katedra Studiów Azjatyckich, Poznań 2015 Hamodi-Owczarczak, F. Jakubowski, M. Klimiuk, A. Maśko, M. Piątak, Ł. Piątak, Al-Muğtamaʻ al-ʻarabī al-muʻāṣir. Nuṣūṣ wa tanrīnāt, Katera Studiów Azjatyckich, Poznań 2015. The Political Changes in Cordoba in the Years 1009-1031, [w:] Różne oblicza średniowiecza. Z interdyscyplinarnych badań nad historią i kulturą wieków średnich. Tom 1, Wrocław 2015, s. 217-236. Évariste Lévi-Provençal (1894-1956), [w:] Mediewiści, tom III, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 2015, s.159-164. Arabskie tłumaczenie dzieł Tolkiena, [w:] Tolkien – mit, historia, literatura. Esej i studia, Poznań 2016, s. 187-204. Polska bibliografia dzieł Tolkiena, [w:] Tolkien – mit, historia, literatura. Esej i studia, Poznań 2016, s. 205-216. Małżeństwo w Kordobie (VIII-XIII w.) świetle prawa muzułmańskiego. Teoria i praktyka, [w:] Życie codzienne w antycznej i średniowiecznej Europie – wybrane zagadnienia, Lublin 2016 , s. 33-54. The Death and Burial of Al-Manṣūr – a Source Study [w:] A. Sadykhova, F. Jakubowski (red.) Miscellanea Arabica Posnaniensia, 1, Poznań 2016, s. 103-114. Sadykhova, F. Jakubowski (red.) Miscellanea Arabica Posnaniensia, 1, Poznań 2016. Michael Jan de Goeje (1836-1909). [W:] Mediewiści, 5, red. Jerzy Strzelczyk, Instytut Historii, Poznań 2017, s. 69-76 The Effect of the Reconquista on Islamic Law in Al-Andalus in the Light of Selected Fatwas, Colloquia Humanistica”, 6/2017, s. 9-22. Kalendarz z Kordoby jako źródło do badania średniowiecznego środowiska geograficznego Andaluzji [w:] AMAKIN WA-ASMA – MIEJSCA I NAZWY. Geografia historyczna i toponomastyka świata muzułmańskiego. Odkrycia, interpretacje, podsumowania, perspektywy, red. Maciej G. Witkowski, Edyta Wolny, Bogusław R. Zagórski, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018, s. 73-84. Twórczość J. R. R. Tolkiena jako źródło inspiracji w muzyce w świetle wybranych przykładów. [w:] Między literaturą a filmem - kulturowe aspekty ekranizacji prozy J.R.R. Tolkiena. Eseje i studia strony, (red.) Michalski Maciej, Kledzik Emilia,: 171-184, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018