Mój profil

Email
Mariola.Abkowicz@amu.edu.pl
Funkcje
Pełnomocnik Dziekana Neofilologii ds e-learningu
Adres
Al. Niepodległości 24, pok. 509
Biografia
Zainteresowania naukowe
Historia, kultura, literatura oraz współczesność Karaimów Europy Środkowo-Wschodniej, karaimskie życie społeczne, antroponimia karaimska
Dyżur
czwartki 8:45-10:15 TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19meeting_NmQ4NGFiYWUtYzY0Yi00ZWUyLWJmZGItMDA3YmFmMzBiNWMzthread.v2/0?context=Tid73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092Oid01904728-fae7-4b01-91f1-cd244cd26195
6 miesięcy temu no Comment

Zakład Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami IO zaprasza na wykład gościnny dr Natalii K. Musinej pt: „Декоративно-прикладное искусство Узбекистана как элемент узбекской культурной идентичности we wtorek 9 marca o godzinie 15:30 Osoby spoza Instytutu Orientalistyki, które chciałyby wysłuchać wykładu, prosimy o zgłoszenia najpóźniej do 4 marca 2021 r. na dres mailowy: wicher@amu.edu.pl Link do spotkania … Czytaj dalej Wykład gościnny

Konferencja on-line
6 miesięcy temu no Comment

szczegółowy program konferencji, które odbędzie się całkowicie na uczelnianej platformie MS TEAMS zamieszczony jest na stronie Toruń 2020>> Online 2021 Obrady dostępne są dla wszystkich zainteresowanych współczesnymi badaniami karaimoznawczymi i kitabistycznymi oraz szeroko rozumianą turkologią. Serdecznie zapraszamy Orgaznizatorzy

Publikacje
10 miesięcy temu no Comment

Udostępniona dla pracowników Baza wiedzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to system ewidencji dorobku naukowego pracowników i doktorantów UAM. Od nowego roku akademickiego to sami pracownicy zobowiązani są do aktualizacji bazy danych. Można to robić na dwa sposoby – logując się do bazy i wpisując nowe publikacje, które potem zatwierdza redaktor wydziałowy lub przesyłając pliki … Czytaj dalej Baza wiedzy UAM

Intranet Studenta
11 miesięcy temu no Comment

Drodzy Studenci, ze względu na wyzwania związane z pandemią Intranet Studenta będzie w tym roku miejscem, które z pewnością będą Państwo często odwiedzać. Znajdują się tu wszystkie informacje, które wspierają proces kształcenia zdalnego oraz komunikację między Uczelnią a Studentami. Intranet Studenta

Baza Wiedzy UAM
1 rok temu no Comment

Udostępniona dla pracowników Baza wiedzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie Omega-Psir. Jest to rozwiązanie typu Current Research Information System (CRIS), które zostało stworzone przez zespół Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT. Baza Wiedzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to system ewidencji dorobku naukowego pracowników i doktorantów UAM.

Nauka zdalna w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19
1 rok temu no Comment

Zarządzenie nr 433/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

UAM a COVID-19
1 rok temu no Comment

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od środy 11 marca do wtorku 24 marca włącznie, UAM zawiesza wszystkie zajęcia na uczelni. Decyzja o zawieszeniu dotyczy zarówno studentów dziennych, jak i zaocznych, oraz podyplomowych, czytaj więcej: https://amu.edu.pl/koronawirus

1 rok temu no Comment

Niędzynarodowa konferencja naukowa pn. Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości tur kijskich. W 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego (The Beginnings of Turkology in Eastern Europe and its Importance for Turkic minorities. Commemorating the 50th anniversary of Prof. Ananiasz Zajączkowski’s and the 80th anniversary of … Czytaj dalej Toruń 2020