Struktura

Kierownictwo

Kierownik prof. zw. dr hab. Estera Żeromska esu1@amu.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich dr Agnieszka Paterska-Kubacka agpater@amu.edu.pl

Administracja

Sekretariat mgr Katarzyna Budasz-Organista kasiab13@amu.edu.pl
Technika mgr Jacek Swędrowski janan@amu.edu.pl