Struktura

Kierownictwo

Kierownik prof. zw. dr hab. Estera Żeromska esu1@amu.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich dr Agnieszka Paterska-Kubacka agpater@amu.edu.pl

Administracja

Sekretariat mgr Katarzyna Budasz-Organista kasiab13@amu.edu.pl
Technika mgr Jacek Swędrowski janan@amu.edu.pl

Katedra

Katedra Orientalistyki
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań
Sekretariat pokój 131
tel:+48 61 829 2915
faks: tel:+48 61 829 2914
E-mail: orient@amu.edu.pl