Rada naukowa i komitet orgaznizacyjny

Rada Naukowa

Prof. dr Mehmet Aça Marmara Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Durgut Çanakkale Onsekiz Mart University
Prof. dr hab. Henryk Jankowski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dr Artur Konopacki Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Alla Kozhinova Białoruski Uniwersytet Państwowy
Prof. UMK dr hab. Czesław Łapicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. UW dr hab. Agata S. Nalborczyk Uniwersytet Warszawski
Prof. UJ dr hab. Michał Nèmeth Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr Daiva Sinkevičiūtė Uniwersytet Wileński
Dr Anna Sulimowicz-Keruth Uniwersytet Warszawski
Prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Komitet organizacyjny

Prof. UMK dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Assoc. Prof. dr Galina Miškinienė Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego
mgr Mariola Abkowicz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz konferencji

lic. Maria Woźniak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu