Plan ramowy konferencji

wtorek 16 lutego 2021
9:00 9:30 Uroczyste otwarcie
9:30 11:15 I sesja plenarna:
Biografistyka
11:15 11:30 przerwa na kawę
11:30 13:00 II sesja plenarna:
Biografistyka
13:00 14:00 przerwa na obiad
14:00 16:00 I sekcja:
Biografistyka
II sekcja: Kitabistyka
16:00 16:15 przerwa na kawę
16:15 18:00 III sekcja:
Kitabistyka
IV sekcja: Turkologia
środa 17 lutego 2021
9:00 11:00 V sekcja: Karaimistyka Warsztaty kitabistyczne
11:00 11:15 przerwa na kawę
11:15 13:15 VI sekcja: Karaimistyka Warsztaty kitabistyczne
13:15 14:00 przerwa na obiad
14:00 16:00 III sesja plenarna: Kitabistyka
16:00 16:15 Zakończenie

Szczegółowy program konferencji