Mój profil

dr Wisława Szkudlarczyk-Brkić
Email
wislawa@amu.edu.pl
Funkcje
Pełnomocnik ds. studenckich (indologia, japonistyka i sinologia) Pełnomocnik ds. studenckich praktyk zawodowych (indologia, japonistyka i sinologia)
Zainteresowania naukowe
dydaktyka języka chińskiego, składnia chińska, lingwistyczna analiza chińskiego dyskursu
Dyżur
poniedziałki 12:00-13:00 (MS Teams); środy 12:00-13:00 (MS Teams)
Email
wislawa@amu.edu.pl
Funkcje
Pełnomocniczka Dziekana do Spraw Studenckich dla specjalności indologia, japonistyka, sinologia
Dyżur
poniedziałek, g. 12:00-13:00 (MS Teams) środa, g. 12:00-13:00 (MS Teams)
Spotkania organizacyjne dla studentów I roku
3 miesiące temu no Comment

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku indologii, japonistyki i sinologii odbędzie się dnia 13 października o godz. 12:30 na platformie MS Teams. Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku arabistyki i turkologii odbędzie się 13 października o godz. 12:30 w budynku Collegium Novum w sali C1. Spotkania poszczególnych grup studenckich z opiekunami roku odbędą się według podanego … Czytaj dalej Spotkania organizacyjne dla studentów I roku