zmarł prof. Edward Tryjarski (1923-2021)

Ze smutkiem zawiadamiamy, iż 23 sierpnia 2021 r. zmarł w Warszawie
prof. dr hab. Edward Tryjarski (ur. w 1923 r.)

  • orientalista turkolog, nestor orientalistów polskich.
  • pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk – w Zakładzie Orientalistyki (1953-1969) i w Instytucie Historii Kultury Materialnej (od 1970 r. do emerytury)
  • redaktor naczelny Rocznika Orientalistycznego (1977-2004)
  • członek honorowy Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
  • autor ponad 330 prac z filologii i językoznawstwa tureckiego, dotyczących języka kipczackiego polskich Ormian, tekstów w piśmie runicznym z Mongolii, dialektów tureckich z Rumunii i Bułgarii, kultury ludów tureckich (Protobułgarów, Pieczyngów, Kumanów) oraz kontaktów Polski z muzułmańskim Wschodem.
  • właśnie dziś w mongolskim Ułanbatorze zaczyna się 63. coroczna konferencja PIAC, od początków której Prof. E. Tryjarski był stałym uczestnikiem.

Rodzinie, bliskim i współpracownikom Pana Profesora składamy w imieniu poznańskiej Orientalistyki wyrazy naszego współczucia.

Cześć Jego pamięci!