wyniki wyborów do Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UAM

W wyniku wyborów i na podstawie Uchwały Komisji Wyborczej SNJL z dnia 10.07.2020, w składzie Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UAM znaleźli się następujący pracownicy Instytutu Orientalistyki UAM:

dr Dorota Cegiołka

dr Filip Jakubowski

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński

prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz.

Dziękujemy za wybór i powierzenie tych zobowiązujących funkcji na najbliższą kadencję tej stuosobowej Rady