W IO i WNeo UAM każdy jest u siebie

W IO stawiamy na różnorodność!

25 czerwca Rada Dziekańska Wydziału Neofilologii UAM podjęła uchwałę:

Rada Dziekańska Wydziału Neofilologii UAM stanowczo sprzeciwia się głosom w debacie publicznej wykluczającym i dyskryminującym kogokolwiek.

W ostatnich miesiącach szczególnym obiektem takich ataków są osoby LGBT+.
Wyrażamy z tymi osobami naszą solidarność oraz wsparcie dla nich, a każdy przejaw nawoływania do dyskryminacji i prześladowań uważamy za niedopuszczalny.

Autor: dr Iga Rutkowska

Iga Rutkowska, adiunkt w Zakładzie Japonistyki, absolwentka Kollegium MISH UW, w ramach którego ukończyła etnologię i japonistykę. Była stypendystką japońskiego Ministerstwa Kultury (2004/05) i Japan Foundation (2009/10.) W centrum jej badań znajdują się japońskie widowiska, poprzez które próbuje zgłębiać inne zjawiska japońskiej kultury – religię, literaturę, sztukę. Jest autorką książek z dziedziny kultury Japonii, a przede wszystkim teatru, w tym: W Kawagoe. Antropolog wobec życia codziennego Japończyków, Boska obecność. O względności tekstu i rytuału w teatrze kabuki oraz Teatr kabuki – kwiat Edo, a także wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych. Iga Rutkowska is the assistant professor in Japanese Studies Section. Graduated in Japanology and Culture Anthropology (University of Warsaw. Her academic interests focus primarily on the traditional Japanese performing arts in relation to cultural context, religion, literature and art. She is an author of numerous publications on Japanese culture, with a particular focus on theatre. Her book Divine Presence. On the Relativity of Text and Ritual in Kabuki Theatre (in translation to English), based on doctoral thesis, is a monography about the amateur Kabuki phenomenon.