Szkolenie z obsługi MS Teams dla studentów 1 roku

Drodzy studenci!

Szkolenie z obsługi MS Teams dla studentów pierwszego roku  kierunków Japonistyka i Sinologia oraz specjalności Arabistyka, Indologia i Turkologia odbędzie się 08.10.2020 r. o godz. 10:00.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie zdalnej.

Na Państwa pocztę studencką wysłane zostały zarówno wiadomości wraz z odsyłaczem do zespołu roboczego, w którym przeprowadzone zostaną połączenia testowe, jak również z KODEM do zespołu, w którym odbędzie się wspomniane szkolenie.

Zwracamy się z prośbą o kontrolę poczty studenckiej.