Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym 2020/21

Szanowni Studenci!
Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym 2020/21 zostanie uruchomiona w sobotę (10 października) i potrwa do wtorku włącznie (13 października).
Obowiązek ten dotyczy wszystkich studentów wszystkich lat, trybów, specjalności i kierunków w Instytucie Orientalistyki, czyli: arabistyki, indologii, japonistyki, sinologii i turkologii.
WYJĄTKOWO OBECNA REJESTRACJA NIE DOTYCZY STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA JAPONISTYCE, GDZIE Z UWAGI NA BRAK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU, LICZEBNOŚĆ ROKU ORAZ SKOMPLIKOWANĄ STRUKTURĘ PODZIAŁU NA GRUPY WSZYSCY STUDENCI ZOSTALI JUŻ ZAREJESTROWANI.
Rejestracji dokonuje się po zalogowaniu na stronie systemu USOS zgodnie z programem studiów dla przedmiotów obowiązkowych i do wyboru (alternatywnych lub wyboru jednej grupy w ramach przedmiotu).
Osoby, które nie będą w stanie się zarejestrować z powodu braku dostępu do systemu USOS (szczególne przypadki studentów przenoszących się, powtarzających przedmioty czy osób z II naboru na I rok indologii, itp.) proszone są do 13 października o kontakt mejlowy z odpowiednimi dla specjalności/kierunku administratorami systemu USOS.