Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2020/21

Szanowni Studenci!
Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2020/21 zostanie uruchomiona we wtorek (23 lutego) o godz. 8:00 i potrwa do soboty  włącznie (27 lutego).
Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich studentów wszystkich lat, trybów, specjalności i kierunków realizowanych w Instytucie Orientalistyki, czyli: arabistyki, indologii, japonistyki, sinologii i turkologii.
Rejestracji dokonuje się po zalogowaniu na stronie systemu USOS zgodnie z programem studiów dla przedmiotów obowiązkowych i do wyboru (alternatywnych lub wyboru jednej grupy w ramach przedmiotu).
Osoby, które nie będą w stanie się zarejestrować z powodu braku uprawnień do rejestracji (szczególne przypadki studentów powtarzających przedmioty, itp.), proszone są o kontakt mejlowy z odpowiednimi dla specjalności/kierunku administratorami systemu USOS do piątku, 26 lutego, wraz z opisem sytuacji: kierunek/specjalność, rok studiów – jeśli konieczne, wymienionymi przedmiotami (grupami/wskazanie jednego z przedmiotów do wyboru/wykładowcami – szczególnie seminaria) oraz numerem indeksu.