Mój profil

Email
Mariola.Abkowicz@amu.edu.pl
Funkcje
Pełnomocnik Dziekana Neofilologii ds e-learningu
Adres
Al. Niepodległości 24, pok. 509
Zainteresowania naukowe
Historia, kultura, literatura oraz współczesność Karaimów Europy Środkowo-Wschodniej, karaimskie życie społeczne, antroponimia karaimska
Dyżur
czwartki 8:45-10:15 TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19meeting_NmQ4NGFiYWUtYzY0Yi00ZWUyLWJmZGItMDA3YmFmMzBiNWMzthread.v2/0?context=Tid73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092Oid01904728-fae7-4b01-91f1-cd244cd26195
Publikacje
4 miesiące temu no Comment

Udostępniona dla pracowników Baza wiedzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to system ewidencji dorobku naukowego pracowników i doktorantów UAM. Od nowego roku akademickiego to sami pracownicy zobowiązani są do aktualizacji bazy danych. Można to robić na dwa sposoby – logując się do bazy i wpisując nowe publikacje, które potem zatwierdza redaktor wydziałowy lub przesyłając pliki … Czytaj dalej Baza wiedzy UAM

Intranet Studenta
4 miesiące temu no Comment

Drodzy Studenci, ze względu na wyzwania związane z pandemią Intranet Studenta będzie w tym roku miejscem, które z pewnością będą Państwo często odwiedzać. Znajdują się tu wszystkie informacje, które wspierają proces kształcenia zdalnego oraz komunikację między Uczelnią a Studentami. Intranet Studenta

Baza Wiedzy UAM
9 miesięcy temu no Comment

Udostępniona dla pracowników Baza wiedzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie Omega-Psir. Jest to rozwiązanie typu Current Research Information System (CRIS), które zostało stworzone przez zespół Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT. Baza Wiedzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to system ewidencji dorobku naukowego pracowników i doktorantów UAM.

Nauka zdalna w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19
10 miesięcy temu no Comment

Zarządzenie nr 433/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

UAM a COVID-19
10 miesięcy temu no Comment

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od środy 11 marca do wtorku 24 marca włącznie, UAM zawiesza wszystkie zajęcia na uczelni. Decyzja o zawieszeniu dotyczy zarówno studentów dziennych, jak i zaocznych, oraz podyplomowych, czytaj więcej: https://amu.edu.pl/koronawirus

10 miesięcy temu no Comment

Niędzynarodowa konferencja naukowa pn. Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości tur kijskich. W 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego (The Beginnings of Turkology in Eastern Europe and its Importance for Turkic minorities. Commemorating the 50th anniversary of Prof. Ananiasz Zajączkowski’s and the 80th anniversary of … Czytaj dalej Toruń 2020