dr Beata Bochorodycz

E-mailbochorod@amu.edu.pl
JednostkiZakład Japonistyki
DyżurySL2016 poniedzialek 10:00 - 11:00
Telefon609-15-00-11
Pokój423
Stanowiskostarszy wykładowca
Obszar badańwspółczesna historia polityczna i społeczna Japonii, teoria procesu decyzyjnego w administracji publicznej, problem Okinawy w stosunkach japońsko-amerykańskich, różnice międzykulturowe w biznesie
Research interestsModern political and social history of Japan, policy process in public administration, Okinawa problem in Japan-US relations, business culture in Japan
Inne informacjePublikacje:
- 2015. ?Legal Empowerment: The Role of Legal Professionals in the Denuclear Movement after Fukushima Daiichi Disaster?, Ky?dai H?gaku, Vol. 82, Nr. 2-3: 1080-1058.
- 2015. ??Common Citizens? and Direct Action in the Post-Fukushima Japan. A Case Study of the Metropolitan Coalition Against Nukes (Hangenren)?, w: Melinda Papp (Pappová) (red.), Encounters with Japan. Japanese Studies in the Visegrad Four Countries. Budapeszt: Eötvös University Press, 15-50.
- 2015. ?Development of civil society in Okinawa after 1945: Was the Reversion a Threshold??, w: Hein, Ina and Isabelle Prochaska (red.). Negotiating the Okinawan difference in Japan today(Beiträge zur Japanologie 44). Vienna: Abteilung für Japanologie des Instituts für Ostasienwissenschaften, Universität Wien, ss. 55-76.
-2014. ?Rozwój ruchu antynuklearnego i pacyfistycznego w Japonii a polityka energetyki jądrowej we wczesnym okresie powojennym?, w: Adam Bednarczyk, Marcelina Leśniczak, Wojciech J. Nowak [red.], Verbi Iaponiae, Picturae Iaponiae: Nowe trendy i kierunki badań w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 337-366.
-2013. ?Higashi Ajia ni okeru shimin shakai: Okinawa jugon hogo und? o ch?shin ni? [Civil society in East Asia: Okinawa dugong protection movement/ Społeczeństwo obywatelskie w Azji Wschodniej: Ruch na rzecz ochrony diugoni]. Oga Toru (red.). Hokut? Ajia no shimin shakai: T?ki to ch?tai[Civil society in North-East Asia: Entwurf and solidarity/ Społeczeństwo obywatelskie w Azji Północno-Wschodniej: Entwurf i solidarność]. T?ky?: Kokusai Shoin, 117-144. ??????????????????????????????????????????????????????117-144??
-2012. ?Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Japonii w dobie globalizacji. Rola ?presji międzynarodowej? i państwa w rozwoju grup pożytku publicznego od końca lat 1970.? Elżbieta Kostowska-Watanabe (red.). Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. Kraków: Universitas, 355-408.
-2011. Red. Beata Bochorodycz. Silva Iaponicarum 27-28, Special Edition: Okinawa: Forty Years After the Reversion to Japan.
-2011. ?Local Issues and Global Alliances: US Military Bases and the Save the Dugong Movement in Okinawa?. Silva Iaponicarum 27-28.
-2011. Red. Beata Bochorodycz, Arkadiusz Jabłoński, Maciej Kanert. Silva Iaponicarum 23-26, Special Edition: Japan: New Challenges in the 21st Century.
-2010. The Changing Patterns of Policy Making in Japan: Local Policy Initiative of Okinawa Prefecture in the 1990s. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań.
-2010. ?US Presence in Europe: The Controversies over the US Missile Defense System in Poland?. Annual Report F.Y.2009 International Institute for Okinawan Studies. Naha, University of the Ryukyus International Institute for Okinawan Studies, 167-188. ?2009????????????????????????167-188??
- 2010. ?Nowatorskie podejście do historii Japonii.? Recenzja Historii Japonii Conrada Totmana. Azja-Pacyfik 13, 181-186.
- 2009. ?Comparative Analysis of the Sub-Regional Cooperation: Cross-Border Regional Cooperation in Case of Okinawa and Poland,? in Special Topics Research Section (ed.), Kakudai Y?roppa to Higashi Ajia no chiiki saihen: chiiki t?g?, anzen hosh?, shakai seisaku no hikaku kenk?. Kenky? seika ch?kan h?koku [Rozszerzająca się Europa a reorganizacja regionów Azji Wschodniej. Studia porównawcze z zakresu integracji regionalnej, polityki bezpieczeństwa i polityki społecznej. Sprawozdanie z wyników badań]. T?ky?: Aoyama Gakuin University Research Institute, 105-114. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????105-114??
- 2009. ?Japanese Civil Society in A Historical Perspective?, in Arkadiusz Jabłoński, Stanisław Meyer, K?ji Morita (red.), The Civilization of Evolution. Civilisation of Revolution. Metamorphoses in Japan, 1900-2000, Kraków, Manggha, 331-350.
- 2008. ?Społeczeństwo obywatelskie w Japonii ? rozwój i cechy charakterystyczne?,w: Krzysztof Gawlikowski (red.), Japonia na początku XXI wieku. Polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek, 17-41.
- 2007. ?Okinawa ? geograficzne i polityczne peryferia Japonii?, Azja-Pacyfik 10, s. 116-136.
- 2006. ?Policy Initiatives in Japanese Local Administration: Initiation of the Okinawa Prefecture?s Cosmopolitan City Formation Concept?,Silva Iaponicarum 8, 9-34.
- 2006. ?Chih? jichitai no seisaku inishiatibu? [Inicjatywa samorządów terytorialnych w sferze planowania społeczno gospodarczego], w Izumi Kaoru, Kanamaru Yuji, Hachiya Machiko, Kabashima Hiromi (red.), Senshin shakai no seijigaku [Nauki polityczne krajów rozwiniętych], H?ritsu Bunkasha, Ky?to, 79-102.??????????????????????????????????????????????????????79-102??
- 2005. ?Amerika no gunji shisetsu no genj? to temb?: Zaioki beigun kichi no henkan mondai o ch?shin ni? [Status quo i przysłość amerykańskich baz wojskowych. Problem zwrotu ziemi zajmowanej przez amerykańskie bazy wojskowe na Okinawie], w Kimura Akira (red.) Kaku no jidai to higashi ajia no heiwa: Reisen o koete [Era broni nuklearnej i Azja Wschodnia. Po zakończeniu Zimnej Wojny]. Ky?to: H?ritsu Bunkasha, 93-125.??????????????????????????????????????????????????2005?93-125??