mgr Andrzej Świrkowski

JednostkiZakład Japonistyki
Dyżury
wtorki 11:45-12:30
czwartki 15:15-16:00


mail: a kropka nazwisko małpa dżimejl kropka com
Stanowiskowykładowca
Obszar badań
  • nowożytna literatura japońska
  • kino japońskie
Research interests
  • modern Japanese literature
  • Japanese film
Inne informacjePublikacje
  • Film japoński idzie na wojnę. Ustawa filmowa 1939 roku i jej wpływ na kinematografię Japonii, [w:] "Scripta Neophilologica Posnaniensia XIII", 2013, s. 233-244. (współautorstwo z prof. Esterą Żeromską).
  • The Swordless Samurai. Jidai-geki Films in the Early Period of the Allied Occupation of Japan,  [w:]  "Silva Iaponicarum Fasc. XLIII, XLIV, XLV, XLVI", 2015, s. 108-123.
  • Ewolucja technik narracyjnych w prozie japońskiej od Meiji do Shо̄wa na przykładzie opowiadań Muzan (Kuroiwa Ruikо̄) i Binzume Jigoku (Yumeno Kyūsaku), [w:] Bednarczyk Adam, Kubarek Magdalena, Szatkowski Maciej (red.) Orient i literatura - Między tradycją a nowoczesnością, 2015, s. 361-374.
  • "W kąpieli wszyscy są nadzy". Film Saitо̄ Torajirо̄ Pięciu panów z Tokio i demokratyzacja w kinie japońskim, [w:] "Porównania 18/2016", s. 307-321.
  • Japoński kryminał: wczesne lata 1888-1923, [w:] "Fabularie" 4 (15) 2017, s. 19-26