prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński

E-mailstroniu@amu.edu.pl
JednostkiZakład Azji Południowej
Dyżury2018SZ
Collegium Novum pokój 108b
wtorek 10:15 – 11:15
piątek 9.00-10.00
ABC - po uprzednim umówieniu się.
Stanowiskoprofesor nadzwyczajny
Obszar badań- składnia historyczna języków indoaryjskich;
- typologia językoznawcza;
- typologia diachroniczna;
Research interests- historical syntax of the Indo-Aryan languages;
- linguistic typology;
- diachronic typology
Inne informacjePublications

-.(rev.) 1995. R. Kalisz. Pragmatyka językowa.Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawstwo.II (XXII)
-.1996. (co-author) Drama, dramat metoda uniwersalna? (Drama. A universal metod?) in: Gołębniak E. and Teusz G. (eds.) Edukacja poprzez język. Warszawa.
-. 1998. Derywacja a kompozycja. Status greki. (Wordformation vs. Compounding. The Status of Greek) [in:] Artis linguisticae paululum. N. Kordek i K. Stroński eds. Poznań: UAM.
-. 1998. Some Remarks Concerning Bound Roots of Greek Origin in Polish. Lingua Posnaniensis. XL,133-140.
-. 1999. The Stability of Indoeuropean Spirants. [In:] Linguam amicabilem facere. Ludovici Zabrocki in memoriam. Bańczerowski J. and Zgółka T. (eds.) Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
-.2002. Stroński K. and Wierzchoń P. ?The process of vocabulary internationalization as a sign of cultural unification? in A decade of Changes. Reflections in Hungarian and Slavonic Languages, Literatures and cultures. Proceedings of the International Seminar. 13-14 March, 2002. Dept. of Slavonic and Finno-Ugrian Studies, University of Delhi, South Campus: New Delhi.
-.2003. Stroński K.,  Rudzki P. and Vyas N. Hindi-polski vartalap pustika (Hindi-Polish Conversational Guide).New Delhi: Kendriy hindi nideshalay
-.(rev.) 2003. Eva Tichy. Indogermanische Grundwissen fur studierende sprachwissentschaftlicher Disziplinen. Lingua Posnaniensis
-.2005. Substantywne a atrybutywne użycie zaimka pytajnego kaun w hindi. (Substantive vs. Attributive Usage of the Interrogative Pronoun kaun in Hindi) in Stroński K., Wiertlewski S. and Zabrocki W. (eds.) Oblicza języka. Prace ofiarowane profesorowi Tadeuszowi Zgółce w sześćdziesięciolecie urodzin. Ernst Klett prachen: Stuttgart-Poznań.
-. (rev.) 2007. Annie Montaut The Grammar of Hindi. Lingua Posnaniensis IL. 228-232.
-.2008. Nowakowski P., Kordek N., Dyczkowski K. and Stroński K. ?An application supporting language analysis within the framework of the phonetic grammar? in: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology 359-362;  http://www.proceedings2008.imcsit.org/pliks/120.pdf.
-.2008. ?Ergativity in Hindi ? Problem of Distribution and Origin? in Bednarczuk L., Smoczyński W. and Wojtyła-Świerzowska M. (eds.) Językoznawstwo historyczne i typologiczne. Kraków: PAU. pp. 417-428. 
-.2008. Dyczkowski K., Kordek N., Nowakowski P., and Stroński K. ?A phonetic grammar of the Polish language?. Investigationes LinguisticaeVolume XVI, 2008, pp. 15-24.
-.2008. Dyczkowski K., Kordek N., Nowakowski P., and Stroński K.?Computational tools in the analysis of phonetic grammar?. Speech and Language Technology, XI, 145-155.
-2009. Dyczkowski K., Kordek N., Nowakowski P., and Stroński K.?Computing the hierarchy of articulary dimensions? inProceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technologyavailable athttp://www.proceedings2009.imcsit.org/pliks/116.pdf193 ? 197.
-.2009. ?Approaches to Ergativity in Indo-Aryan?Lingua Posnaniensis L, 77-118.
-.2009. ?On the Origin of the Ergative Postposition in Hindi?Rocznik Orientalistyczny 2009, 175-186.
-.2009. Dyczkowski K., Kordek N., Nowakowski P., and Stroński K. ?A Comparative Phonetic Grammar on the Example of Mandarin Chinese and Polish". Rocznik Orientalistyczny 2009, 80-91.
-. 2010. ?Non-nominative Subjects in Rajasthani and Central Pahari. The Status of the Ergative and Obligative Constructions?. Lingua Posnaniensis LII (1).81-97
-. 2010. ?Variation of Ergativity Patterns in Indo-Aryan? Poznań Studies in Contemporary Linguistics 46(2), 237?253.
-. 2011. Synchronic and Diachronic Aspects of Ergativity in Indo-Aryan. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
-. 2011. Stroński K. & Machowski Sz. ?An axiomatic Approach to the General Theory of Compounds?. Lingua Posnaniensis LIII (2), 101-122.
-. 2013. ?Evolution of Stative Participles in Pahari?. Lingua Posnaniensis LIV (2), 135-150.
-. 2014 ?On Syntax and Semantics of the Past Perfect Participle and Gerundive in Early NIA ? Evidence from Eastern Pahari?. Folia Linguistica Historica 35, 275-305
-. 2015. Dyczkowski K., Kordek N., Nowakowski P., and Stroński K. Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa polskiego, chińskiego i hindi. (A Phonetic Grammar within the Axiomatic Theory of Language. Computer Analysis of Polish, Chinese and Hindi). Poznań: Wydawnictwo Rys.
- 2015. Jaworski, R., Jassem K., and Stroński K. Manual and Automatic Tagging of Indo-Aryan Languages. In Zygmunt Vetulani, Joseph Mariani (eds.) Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Proceedings of the 7th Language & Technology Conference, November 27-29, 2015, Poznań:Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
-. 2016. Dahl Eystein and Stroński Krzysztof. Ergativity in Indo-Aryan and beyond. In: Eystein Dahl and Krzysztof Stronski (eds.) Indo-Aryan Ergativity in Typological and Diachronic Perspective. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins. 1-38.
-. 2016. Syntactic lability vs. ergativity in Indo-Aryan.In:Eystein Dahl and Krzysztof Stronski (eds.)Indo-Aryan Ergativity in Typological and Diachronic Perspective. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins. 239-260.