mgr Nagisa Rządek

E-mailnagisa@amu.edu.pl
JednostkiZakład Japonistyki
DyżurySemestr zimowy 2018-2019
Poniedziałek:14:00-15:00
Czwartek:12:30-13:30
Pokój423
Stanowiskostarszy wykładowca
Obszar badańNauczanie języka japońskiego jako obcego
Nauka o sztuce
Research interests
Teaching Japanese as a foreign language
Art studies
The Japanese visual culture
The Japanese poster
Inne informacjeBA Thesis (manuscript):
Wada Nagisa. 1984. Pauru Kur? no seisaku katei ni tsuite no ichi k?satsu [A Study on Paul Klee's Composing Process]. School of Art and Design, University of Tsukuba. ???????????????????????????
MA Thesis (manuscript):
Wada Nagisa. 1988. Vuwadisuwafu Suchusheminsuki kenky? - P?rando k?seishugi no kishu [A Study on Władysław Strzemiński ?An Avantgardist of the Polish Constructivism]. Doctoral Program in Science of Art and Design, University of Tsukuba. ???????????????????????????????????????
Selected publications:
Rządek, Nagisa (co-author with Zdzisław Schubert, Irena Przymus, Grażyna Szponder, Arkadiusz Jabłoński). 1994. Plakat japoński / The Japanese Poster. Zdzisław Schubert (ed.) [exhibition catalogue]. Poznań: National Museum in Poznań.
---. 1995. ?Shimbun no sokudoku rensh? ni tsuite [Reading Fluency Activities: Reading Japanese Newspapers]?. Dai 7-kai Nihongo Ky?iku Renraku Kaigi h?koku. Happy? ronbunsh? . [Proceedings of the 7th International Conference on Japanese Language Teaching]. Tsuchiya Chihiro et al. (eds.). Niigata: Dai 7-kai Nihongo Ky?iku Renraku Kaigi Jimukyoku, pp. 117-123.
--- (co-editor with Hiromi Minaminosono). 1995. Dai 8-kai Nihongo Ky?iku Renraku Kaigi h?koku happy? rombunsh?. Proceedings of the 8th International Conference on Japanese Language Teaching.Poznań: Chair of Oriental and Baltic Studies, Adam Mickiewicz University.
--- (co-author with Tadeusz J. Żuchowski). 1996. Słowa-obrazy. Kaligrafia japońska szkoły Morimoto Seiun [Words-pictures. Japanese Calligraphy of Morimoto Seiun's School] [exhibition catalogue]. Poznań: National Museum in Poznań.
--- (co-author with Maho Ikushima, Anna Komendzińska, Hiromi Minaminosono, Kyoko Nakanishi, Tomomi Yokose). 1998. Praktyczny kurs gramatyki języka japońskiego. Wybór ćwiczeń [A Practical Course of the Japanese Grammar. Collected Exercises]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
---. 2000. ?Związki polskiej szkoły plakatu z japońskim projektowaniem graficznym w latach 60. i 70.? [Relations between the Polish School of Poster and the Japanese Graphic Design in the 1960's and the 1970's]. Japonica 12, pp. 89-103.
---. 2012. ?Mishima Yukio no Kabuki Purojekuto Chinsetsu Yumiharizuki: Yokoo Tadanori no engeki posut? kenky? no shiten kara? [Mishima Yukio?s Kabuki Project:  Chinsetsu Yumiharizuki by Kyokutei Bakin: An Approach for the Studies on Yokoo Tadanori?s Theater Poster]. Beata Bochorodycz, Arkadiusz Jabłoński, Maciej Kanert (eds). Silva Japonicarium.Special Edition:Japan: New Challenges in the 21st Century. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 459-476.
---. 2012. ?Visual Communication in Japanese Theater Poster: Contextual Materials for a Poster by Tanaka Ikk??. Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Jerzy Malinowski (eds.). Art of Japan: Japanisms and Polish-Japanese Art Relations. Toruń: Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, pp. 305-311.
Digital data:
---. 2013 ?Sakubun shid? no tame no buntai no kin?teki bunrui no kokoromi? [A Study on Functional Classification of the Japanese Writing Styles]". P?rando Nihongo Ky?shikai /Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Japońskiego.
http://polandkyoushikai.files.wordpress.com/2013/01/e382b8e383a7e383b3e38387e382afe381aae3818ee38195-e4bd9ce69687e68c87e5b08ee381aee3819fe38281e381aee69687e4bd93e381aee6a99fe883bd.pdf.
Memberships:
Polskie Stowarzyszenie Badań Japonistycznych / The Polish Association for Japanese Studies
Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu / The Polish Society of Oriental Art (2008-2011)
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / The Polish Institute of World Art Studies (2011-)
P?rando Nihongo Ky?shikai / Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Japońskiego

Last update: 2015-10-28