dr Maria Kurpaska

E-mailkurpaska@amu.edu.pl
JednostkiZakład Języków Chin
Dyżury06.07.17. - godz. 10.00-11.00
12.07.17. - godz. 10.45-11.45
17.07-05.09.17. - urlop
Telefon061829 2910
Pokój138
Stanowiskoadiunkt
Obszar badańjęzykoznawstwo chińskie, a w szczególności dialektologia, polityka językowa
Research interestsChinese linguistics, particularly dialectology, language policy
Inne informacjeSPIS PUBLIKACJI
 
Monografie:
2005. Chińskie słownictwo onomatopeiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
2010. Chinese Language(s). A Look through the Prism of The Great Dictionary of Modern Chinese Dialects. Berlin/New York: De Gruyter Mouton.
 
Artykuły:
2005. „Polityka językowa ChRL a dialekty języka chińskiego”. W: Orient, 4 (6) Suplement. Pp. 89-93.
2005. „The Language Policy of the People’s Republic of China and the dialects of Chinese”. W: Linguistic and Oriental Studies from Poznań 7. Pp. 39-44.
2010. “The expansion of Putonghua – are the Chinese dialects endangered?”. W: Marcin Jacoby ed. ChinaPast and Present. New Polish Papers in Chinese Studies. Warszawa: Warsaw University Press. Pp. 115-124.
2013. “Bilingualism and diglossia in China”.W: Marek Kuczyński [&] Leszek Szymański ed. Language, thought and education: Across systems. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pp. 57-68.
2013. „Staropolscy sinologowie”. W: Stanisław Puppel [&] Teresa Tomaszkiewicz ed. Scripta manent – res novae. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 217-227.

Redakcja książek:
2016. Kurpaska, Maria [&] Tomasz Wicherkiewicz [&] Maciej Kanert ed. Thesaurus gentium & linguarum – a festschrift to honour Professor Alfred F. Majewicz.Poznań: jeżeli p to q. ISBN 978-83-942291-1-5.

Recenzje:
2008. Margaret Mian Yan 2006. Introduction to Chinese Dialectology. Muenchen: Lincom Europa. Pp. viii+286. W: Linguistic and Oriental Studies from Poznań 8. Pp. 207-212.
2009. Cao Zhiyun ed. 2008. Linguistic Atlas of Chinese Dialects. Beijing: The Commercial Press. (曹志耘主编2008。汉语方言地图集。北京:商务印书馆。). W: Linguistic and Oriental Studies from Poznań 9. Pp.273-275.