dr Agnieszka Paterska-Kubacka

E-mailagpater@amu.edu.pl
JednostkiKierownictwo, Pracownia Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami
DyżuryWrzesień 2018:
środy 10:00-12:00
Pokój421
Stanowiskowykładowca
Obszar badańKlasyczna proza, mitologia, kultura.