Czytelnia

Na początku 2018 roku, po przeprowadzce do nowej siedziby w Collegium Chemicum w Poznaniu, czytelnia została zlikwidowana ze względu na brak pomieszczeń. Zbiory zostały przekazane do Biblioteki Wydziału Neofilologii.

Instytut

Instytut Orientalistyki
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
Sekretariat pokój 418 (budynek ABC)
tel:+48 61 829 2915
E-mail: orient@amu.edu.pl