Czytelnia

Czytenia Katedry Orientalistyki znajduje się na I piętrze w p. 137.
Z księgozbioru czytelni można korzystać tylko na miejscu.
Starości roku oraz ich zastępcy mogą zostać upoważnieni do pobierania klucza na portierni.

Osoby spoza Katedry proszone są o uprzedni kontakt emailowy z następującymi osobami:
dr Beata Bochorodycz
mgr Grażyna Kramm

Katedra

Katedra Orientalistyki
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań
Sekretariat pokój 131
tel:+48 61 829 2915
faks: tel:+48 61 829 2914
E-mail: orient@amu.edu.pl