USOS


USOSweb to wirtualny dziekanat dostępny przez stronę WWW. System udostępnia studentom wgląd w plany zajęć, umożliwia przegląd ocen i zaliczeń, zapisy na zajęcia, informacje o płatnościach i stypendiach, komunikację z uczestnikami tych samych zajęć i prowadzącymi wykładowcami. Nauczycielom akademickim serwis umożliwia wystawianie ocen i zaliczeń, wypełnianie protokołów zajęć oraz wysyłanie wiadomości do uczestników zajęć. W ramach UAM działa jeden serwis USOSweb dostępny dla wszystkich wydziałów.

Każdy student studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich ma obowiązek zapisania się na zajęcia w każdym semestrze (nawet jeżeli przedmiot trwa dwa semestry)!!!
  • Brak zapisu na zajęcia powoduje brak wpisu oceny do protokołu zajęć.
  • Bez zapisu student nie ma prawa uczęszczania na zajęcia.
  • Rejestracji należy dokonać do 15 października.
  • Na stronie internetowej WN w zakładce USOSWeb znajdują się informacje na temat instrukcji rejestracji. Istnieje możliwość rozmowy tekstowej w celu uzyskania wsparcia technicznego dla USOSweb. Rozmowa z koordynatorem USOS może się odbywać za pomocą popularnego komunikatora internetowego Gadu-Gadu. Numer gg 10641264

Opiekunem ds. rejestracji w Katedrze Orientalistyki jest mgr Anna Bogdan, adres mailowy: komen@amu.edu.pl